शोधनीविन्यासः सम्पाद्यताम्

Jump to navigation Jump to search

संस्करणानां भेदाः

वस्तुअवतरण ०५:४२, २२ नवम्बर् २०१६ से NehalDaveND द्वाराअवतरण ०५:४३, २२ नवम्बर् २०१६ से NehalDaveND द्वारा
शोधकस्य स्थितिः
परिस्थिति:
 
!("autoconfirmed" in user_groups) &
 
!("autoconfirmed" in user_groups) &
 
(article_articleid == 0) & (article_namespace == 0) &  
 
(article_articleid == 0) & (article_namespace == 0) &  
(new_size < 300) &
+
(new_size < 500) &
 
!lcase(added_lines) rlike "{{(?:surname|given name|delrev|softredirect|db-unpatrolled)}}|#redirect|#पुनर्निदेशन" &
 
!lcase(added_lines) rlike "{{(?:surname|given name|delrev|softredirect|db-unpatrolled)}}|#redirect|#पुनर्निदेशन" &
 
!('disambig' in lcase(new_html))
 
!('disambig' in lcase(new_html))