सदस्यताप्राप्तिकाले दोषः

अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

Your IP address is in a range which has been blocked on all wikis.

The block was made by [//meta.wikimedia.org/wiki/User:Vituzzu Vituzzu] (meta.wikimedia.org). The reason given is amazon webservices: network containing several open proxies.

  • Start of block: १४:४२, ७ सितम्बर २०१७
  • Expiration of block: १४:४२, ७ सितम्बर २०१८

You can contact [//meta.wikimedia.org/wiki/User:Vituzzu Vituzzu] to discuss the block. You cannot use the "एतस्मै योजकाय वि-पत्रं प्रेष्यताम्" feature unless a valid email address is specified in your account preferences and you have not been blocked from using it. Your current IP address is 54.198.143.210, and the blocked range is 54.198.0.0/16. Please include all above details in any queries you make.

मुख्यपृष्ठम् प्रति निवर्त्यताम्।

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:सृज्उपयोजकसंज्ञा" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः