"गणतन्त्रदिनम् (भारतम्)" इत्यस्य संस्करणे भेदः

Jump to navigation Jump to search
सम्पादनसारांशरहितः
(लघु) (Shubha इति प्रयोक्त्रा गणतन्त्रोत्सवः इत्येतत् गणतन्त्रदिनम् इत्येतत् प्रति चालितम्)
विविधराज्यैः निर्मितानां कलासंस्कृतिविषयकानां दृश्यरुपकानां प्रदर्शनं सुन्दरम् आकर्षकं च भवति । सर्वैः वन्दनानि स्वीकुर्वन् राष्ट्रपतिः सर्वेभ्यः शुभाशयं वदति । अस्मिन्त समये युद्धविमानानां शस्त्रास्त्राणां क्षिपणीनां प्रदर्शनं बलप्रदर्शनार्थम् आयोजयिष्यते ।
भारतीय नागरिकेषु प्रतिष्ठितानां [[पद्मप्रशस्तिः]], वीरयोधानां [[परमवीरचक्रप्रशस्तिः]] , इत्यादि- प्रशस्तिप्रदानकार्याणि अपि प्रचलन्ति । प्रजाराज्योत्सवदिने मध्याह्ने सांस्कृतिककार्यक्रमाः भवन्ति । तत्र बहुविधनृत्यगीतहास्यनाटकादिषु बालाः सहर्षं भागं स्वीकुर्वन्ति ।
 
{श्रेणिः: उत्सवाः}
#REDIRECT [[प्रजाराज्योत्सवः]]
#REDIRECT [[गणराज्योत्सवः]]
 
 
"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/271888" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्

सञ्चरणावलिः