सदस्यः:Naveen Sankar/छिन्नवाक्यानि

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search

बहोः कालादनन्तरं शृणोमि तस्या वार्ताः।


अध्ययनीय (adjective) - fit to be studied

पठनीय (adjective) - fit to be learned

सुवाच्य (adjective) - easy to read

अवाचनीय (adjective) - unreadable


प्रयोक्ता - User - The term प्रयोक्ता can be used in all the three genders.