सदस्यः:Raodiv/प्रयोगपृष्ठम्10

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search
कुङ्कुमम्
कुङ्कुमम्
कुङ्कुमम्


कुङ्कुमम्

कुङ्कुमम् एकः वर्णः अस्ति। हरिद्राखण्डमूलेन पूजार्थं तिलकार्थं च उपयुज्यमाणः रक्तवर्णस्य चूर्णस्य अपि कुङ्कुमम् इति व्यवहारः । अस्मिन् हर्द्राखण्डः निबूफलरसः, गोघुतं च भवन्ति ।

महिलायाः कुङ्कुमतिलकम्

can't use in sandboxवर्णाः|कुङ्कुम]] can't use in sandboxजीवनशैलीसम्बद्धाः स्टब्स्]] can't use in sandboxसर्वे अपूर्णलेखाः]]

can't use in sandboxसारमञ्जूषा योजनीया‎]]