सदस्यः:Sharvani bhatt/प्रयोगपृष्ठम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
अनुपम् खेर्
अभिनेत
अभिनेतभारतीय अभिनेता।

can't use in sandboxहिन्दीचलच्चित्राभिनेतारः|खेर, अनुपम]] can't use in sandboxचलच्चित्रसम्बद्धाः स्टब्स्]] can't use in sandboxसर्वे अपूर्णलेखाः]] can't use in sandboxचित्रं योजनीयम्]]

श्री रामा

सः अयोध्याकुलस्य राजा आसीत्। इक्ष्वाकुवंशस्य ककुत्स्थराजस्य पुत्रः ।

can't use in sandboxप्राचीनराजाः]] can't use in sandboxभारतेतिहाससम्बद्धाः स्टब्स्]] can't use in sandboxसर्वे अपूर्णलेखाः]] can't use in sandboxचित्रं योजनीयम्]]