सदस्यसम्भाषणम्:प्रभाकर गौड नॊमुला

Page contents not supported in other languages.
विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
स्वागतपत्रम्

तव मार्गदर्शनाय विद्यन्ते एतानि पृष्ठानि

 विकिपीडियायाः परिचयः


 देवनागरीलिप्या कथं लेखनीयम्?


 नवागतेभ्यः परिचयः


 स्वशिक्षा


 वि-पत्र-पञ्जीकरणं करोतु


-- नूतन-प्रयोक्तृ-सन्देशः (चर्चा) ११:१२, २० जून २०१५ (UTC)

Please remove these categories form you user page. [[वर्गः:भारतीयभाषाः]] [[वर्गः:संस्कृतभाषा]] [[वर्गः:संस्कृतप्रचारकार्याणि]] [[वर्गः:सर्वे वर्गभाषानुबन्धयोजनीयः]] If you will not remove in 7 days, as admin I will have to remove the same. Thank you. ॐNehalDaveND ०७:५८, १५ जुलाई २०१८ (UTC)

Start a discussion with प्रभाकर गौड नॊमुला

Start a discussion