सम्भाषणम्:संस्कृतसाहित्यशास्त्रम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search
                            गैर्वाणण - अमरभारती
                  "संस्कृतं   नाम   दैवी   वाक्"   इति   सन्तः   प्रवदन्ति । भा्षेयं स्वर्गलोके   अमरै:   भा्ष्यते । अमराः  नाम मृत्युरहिताः  शास्वताः इत्यादयः   अर्थाः श्रूयन्ते । अत: संस्कृतं  अमरवाणी ,  शस्वता ,  दैवी च ।           
                 "भारतस्य  प्रतिस्तेय्  द्वे  संस्कृतं  संस्कृतिः तथा" इति  आर्योक्तिः अपी विख्याता । रसमयी  इयं  वाणी भारतीयसंस्कृतेः  मूलभूता  वर्तते । भारतीय संस्कृतेः आलम्बभूताः  ग्रन्थाः सर्वेअपि  महर्षिभिः ,   महाकविभिः च संस्कृते  एव  रचिताः  विलसन्ति । समस्तॊअपि   विश्वः  वेदेभ्यः आरभ्य  इतिहास - पुराण – महाकाव्य – नाटकादि  संस्कृतग्रन्थान्  अधीत्य  भारतीय  संस्कृतिं अनुसरन्ति ।         
                               संस्कृतं नाम = धर्मः,          
                                  संस्कृतं नाम = सत्यम्,
                                  संस्कृतं नाम = सदाचारः,          
                                  संस्कृतं नाम  = संस्कृतिः,       
                                  संस्कृतं एव भारतस्य जीवः  च ।
           अत  एव  अहं  सर्वानपि  प्रार्थये.... यत् , " 
पठत  संस्कृतं ...वदत  संस्कृतं ... लसतु  संस्कृतं  चिरं.. गृहे गृहे  च  पुनरपि ।      

॥ जयतु संस्कृतम् ॥