स्वर्गारोहणपर्व

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्


इदं महाभारतस्य अष्टादशं पर्व अस्ति। अस्मिन् तु पाण्डवानां स्वर्गयात्रा वर्णिताऽस्ति।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=स्वर्गारोहणपर्व&oldid=371692" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः