हरेणुः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
हरेणुसस्यम्
हरेणुधान्यम्

हरेणुः भारते अपि वर्धमानं किञ्चित् सस्यविशेषम् । अयं हरेणुः अपि सस्यजन्यः आहारपदार्थः । आङ्ग्लभाषायाम् अस्य नाम pea इति । एषः हरेणुः शाकत्वेन अपि उपयुज्तते ।

हरेणुपुष्पम्
हरेणुबीजानि
आहारे उपयुक्तः हरेणुः
शुष्कः हरेणुदालः
Pisum sativum

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=हरेणुः&oldid=345418" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः