सामग्री पर जाएँ

समः शत्रौ च मित्रे च...

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(12.18 स्मः शत्रौ च …. इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


श्लोकः

[सम्पादयतु]
गीतोपदेशः
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ १८ ॥

अयं भगवद्गीतायाः द्वादशोऽध्यायस्य भक्तियोगस्य अष्टादशः(१८) श्लोकः ।

पदच्छेदः

[सम्पादयतु]

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ १८ ॥

अन्वयः

[सम्पादयतु]

अग्रिमश्लोकः द्रष्टव्यः ।

शब्दार्थः

[सम्पादयतु]

अग्रिमश्लोकः द्रष्टव्यः ।

अग्रिमश्लोकः द्रष्टव्यः ।

सम्बद्धसम्पर्कतन्तुः

[सम्पादयतु]

सम्बद्धाः लेखाः

[सम्पादयतु]
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=समः_शत्रौ_च_मित्रे_च...&oldid=486125" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्