कपोलः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
बालिकायाः कपोलः

एषः कपोलः अपि शरीरस्य किञ्चन अङ्गम् अस्ति । अयं कपोलः आङ्ग्लभाषायां Cheek इति उच्यते ।

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कपोलः&oldid=249946" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः