चिबुकम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
मानवस्य चिबुकम्
Cleft-Chin.jpg

एतत् चिबुकम् शरीरस्य किञ्चित् अङ्गम् अस्ति । एतत् चिबुकम् आङ्ग्लभाषायां Chin इति उच्यते ।

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=चिबुकम्&oldid=249980" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः