पार्ष्णिः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
मानवपार्ष्णिः

पार्ष्णिः शरीरस्य किञ्चन अङ्गम् अस्ति । पदतलस्य पृष्ठभागः पार्ष्णिः इति उच्यते । आङ्ग्लभाषायां पार्ष्णिः Heel इति उच्यते ।

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=पार्ष्णिः&oldid=250052" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः