मणिबन्धः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
मणिबन्धः
मणिबन्धे बद्धा रक्षा
Human wrist.png
Wrist related tenodesis effect, second step.JPG

अयं मणिबन्धः शरीरस्य किञ्चन अङ्गम् । अयं मणिबन्धः आङ्ग्लभाषायां wrist इति उच्यते ।

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=मणिबन्धः&oldid=250082" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः