अष्टाङ्गहृदयम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्


इदम् अष्टाङ्गहृदयं नामकम् एका कृतिः । अस्याः कृतेः रचयिता अस्ति वाग्भटः । इयं कृतिः आयुर्वेदसम्बद्धा अस्ति । अस्मिन् पुस्तके शस्त्रचिकित्सा तथा औषधोपचारसम्बद्धाः विषयाः निरूपिताः सन्ति ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=अष्टाङ्गहृदयम्&oldid=373251" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः