ऋणाणुशास्त्रम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
(ऋणाणुशास्त्र इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

ऋणाणुशास्त्र (Electronics)

त्रिणाणुनाम् नियन्त्रण विद्या एवम् थदीय पठनम् एव त्रिणाणुशास्त्रः. द्विविद त्रिणाः सन्ति विध्युत् चालके.

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=ऋणाणुशास्त्रम्&oldid=368080" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः