काकमाचीफलम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
काकमाचीफलम्
काकमाचीफलम्
काकमाचीफलम्

एतत् काकमाचीफलं भारते अपि वर्धमानः कश्चन फलविशेषः । एतत् काकमाचीफलम् अपि सस्यजन्यः आहारपदार्थः । इदं काकमाचीफलम् आङ्ग्लभाषायां ॥॥॥ इति उच्यते । एतत् काकमाचीफलम् अकृष्टपच्यम् अपि ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=काकमाचीफलम्&oldid=393183" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्