गुण्ड्लुपेटेविधानसभाक्षेत्रम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः


कर्णाटकस्य अष्टाविंशतिलोकसभाक्षेत्रेषु अन्यतमम् अस्ति चामराजनगरलोकसभाक्षेत्रम्। अत्र अष्टविधानसभाक्षेत्राणि अन्तर्भवन्ति । तेषु अन्यतमम् अस्ति गुण्ड्लुपेटेविधानसभाक्षेत्रम्। कर्णाटके विधानसभाक्षेत्रेषु अस्य सङ्ख्या २२४। गुण्ड्लुपेटेविधानसभाक्षेत्रं मण्डलदृष्ट्या चामराजनगरमण्डले अन्तर्भवति । निर्वाचनक्षेत्रदृष्ट्या चामराजनगरलोकसभाक्षेत्रे अन्तर्भवति । गुण्ड्लुपेटेविषये अधिकविवरणार्थं गुण्ड्लुपेटे इति पृष्टं पश्यन्तु ।