सामग्री पर जाएँ

चिक्कबळ्ळापुरविधानसभाक्षेत्रम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः


कर्णाटकस्य अष्टाविंशतिलोकसभाक्षेत्रेषु अन्यतमम् अस्ति चिक्कबळ्ळापुरलोकसभाक्षेत्रम्। अत्र अष्टविधानसभाक्षेत्राणि अन्तर्भवन्ति । तेषु अन्यतमम् अस्ति चिक्कबळ्ळापुरविधानसभाक्षेत्रम्। कर्णाटके विधानसभाक्षेत्रेषु अस्य सङ्ख्या १४१। चिक्कबळ्ळापुरविधानसभाक्षेत्रं मण्डलदृष्ट्या चिक्कबळ्ळापुरमण्डले अन्तर्भवति । निर्वाचनक्षेत्रदृष्ट्या चिक्कबळ्ळापुरलोकसभाक्षेत्रे अन्तर्भवति । चिक्कबळ्ळापुरविषये अधिकविवरणार्थं चिक्कबळ्ळापुरम् इति पृष्ठं पश्यन्तु ।