जम्मूकाश्मीरराज्यस्य मण्डलानि

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः


जम्मूकाश्मीरराज्यस्य मण्डलानाम् आवलिः[सम्पादयतु]

जम्मूकाश्मीरराज्यम् (JK)[सम्पादयतु]

सङ्केतः मण्डलम् मण्डलकेन्द्रम् जनसङ्ख्या (2001) जनसङ्ख्या (2011) विस्तीर्णता (km²) सान्द्रता (/km²) अधिकृतजालपुटम्
AN अनन्तनाग अनन्तनाग ७३४,५४९ १,०६९,७४९ २८५३ ३७५ http://anantnag.gov.in/
BD बडगांव बडगांव ६२९,३०९ ७५५,३३१ १४०६ ७३५ http://budgam.nic.in/
BPR बण्डिपोरा बण्डिपोरा ३१६,४३६ ३८५०९९ ३,०१० ३९८ http://bandipore.gov.in/
BR बारामूला बारामूला ८५३,३४४ १,०१५,५०३ ३३२९ ३०५ http://baramulla.nic.in/
DO डोडा डोडा ३२०,२५६ ४०९,५७६ ११,६९१ ५९ http://doda.gov.in/
GB गण्डेरबाल गण्डेरबाल २११,८९९ २९७,००३ २५८ ११५१
JA जम्मू जम्मू १,३४३,७५६ १,५२६,४०६ ३,०९७ ५०८ http://jammu.gov.in/
KR कार्गिल कार्गिल् ११९,३०७ १४३,३८८ १४,०३६ http://kargil.gov.in/
KT कठुवा कठुवा ५५५०,०८४ ६१५,७११ २,६५१ २०५ http://kathua.gov.in/
KW किस्त्वार किस्त्वार १९०,८४३ २३१,०३७ १८४८ १२५
KU कुप्वाडा कुप्वाडा ६५०,३९३ ८७५,५६४ २,३७९ २६९ http://kupwara.gov.in/
KG कुल्गांव कुल्गांव 437,885 423,181 457 925
LE लेह लेह ११७,२३२ १४७,१०४ ४५,११० http://leh.nic.in/
PO पूञ्छ पूञ्छ ३७२,६१३ ४७६,८२० १,६७४ २२२ http://poonch.gov.in/
PU पुलवामा पुलवामा ४४१,२७५ ५७०,०६० १,३९८ ४५२ http://pulwama.gov.in/
RA राजौरी राजौरी ४८३,२८४ ६१९,२६६ २,६३० १८२ http://rajouri.nic.in/
RB रामबन रामबन १८०,८३० २८३,३१३ १३३० 213
RS रियासी रियासी २६८,४४१ ३१४,७१४ १७१० १८४
SB साम्बा साम्बा २४५,०१६ ३१८,६११ ९१३ ३१४ http://samba.gov.in/
SH शुपिया शुपिया २११,३३२ २६५,९६० ३१२ ८५२
SR श्रीनगरम् श्रीनगरम् ९९०,५४८ १,२५०,१७३ २,२२८ ५५६ http://srinagar.nic.in/
UD उधमपुरम् उधमपुरम् ४७५,०६८ ५५५,३५७ ४,५५० २११ http://udhampur.gov.in/