सामग्री पर जाएँ

जीन् फ्रान्स्व फर्नेल्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः

(कालः - १४९७ तः १५५८)

जीन् फर्नेल्

अयं जीन् फ्रान्स्व फर्नेल् नामकः प्रसिद्धः फ्रेञ्च्-वैद्यः । सः १५५४ तमे वर्षे मानवानाम् अङ्गानां रचनायाः तथा रोगलक्षणानां च विषये प्रसिद्धं पठ्यपुस्तकम् अलिखत् ।

बाह्यसम्पर्कतन्तुः[सम्पादयतु]

Therapeutice, seu medendi ratio