सामग्री पर जाएँ

नद्यावली विस्तारः च

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
 1. ६,७६२ km - एमजान नदी, ब्रसिल् - दक्षिण अमेरिका
 2. ६,६९० km - नील नदी, अफ्रीका
 3. ६,३८० km - चांग जियांग, चीन
 4. ६,२७० km - मिसिसिपी नदी-मिसूरी नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका
 5. ५,५५० km - येनिसे नदी-अंगारा नदी, मंगोलिया / रूस, (५,८७० km)
 6. ५,४१० km - ओब नदी-इर्तिश नदी, उत्तर एशिया
 7. ४,४१० km - अमूर, पूर्व एशिया
 8. ४,३८० km - कौंगो नदी, अफ्रीका, (or ४,६७० km, the source of the river is disputed.)
 9. ४,३५० km - Huang He (Yellow), चीन, (or ५,४६३ km)
 10. ४,४२५ km - Mekong, दक्षिण पूर्व एशिया
 11. ४,२६० km - Lena, रशिया (उत्तर Asia)
 12. ४,२४० km - Mackenzie, Canada
 13. ४,१८४ km - Niger, अफ्रीका, ४,१६७ km (४,०३० km) (४,२०० km)
 14. ३,९९८ km - परणा, ब्रसिल् - दक्षिण अमेरिका, (४,५०० km) (३,३०० km) (३,७०० km)
 15. ३,७१७ km - Murray-Darling, Australia, (३,७५० km) (२,५७४ km)
 16. ३,६८५ km - Volga, रशिया (Europe) (३,५३० km without the delta)
 17. ३,५९६ km - Shatt al-Arab-Euphrates, Southwest Asia
 18. ३,३७९ km - Purus, Brazil, (२,९४८ km) (३,२१० km)
 19. ३,२३९ km - Madeira, ब्रसिल् - दक्षिण अमेरिका
 20. ३,१९९ km - São Francisco, ब्रसिल् - दक्षिण अमेरिका, (२,९०० km) (३,१६१ km)
 21. ३,१८४ km - Yukon River, Canada / संयुक्त राज्य् अमेरिका
 22. ३,१८० km - Indus, भारत
 23. ३,०५८ km - Saint Lawrence, [[संयुक्त राज्य] अमेरिका]] / Canada
 24. ३,०५७ km - Rio Grande, [[संयुक्त राज्य] अमेरिका]] / Mexico, (२ ८७० km) (२ ८९६ km)
 25. २,८९६ km - Brahmaputra, भारत
 26. २,८५८ km - Danube, यूरोप
 27. २,६५० km - Zambezi, Southern Africa
 28. २,५१० km - Ganges River, भारत / Bangladesh
 29. २,१२९ km - Xi Jiang, People's Republic of China
 30. ३,०७८ km - Syr Darya, Central Asia, (२ २१२ km)
 31. ३,०६० km - Salween River, South-East Asia, (२ ६०० km)
 32. २,९८९ km - Lower Tunguska, रशिया (North Asia)
 33. २,७५० km - Tocantins, Brazil, (२,४१६ km) (२,६४० km)
 34. २,६५० km - Vilyuy, रशिया (उत्तर Asia)
 35. २,६२० km - Amu Darya, Central Asia
 36. २,५४९ km - Paraguay, दक्षिण अमेरिका
 37. २,५७० km - Nelson-Saskatchewan, Canada
 38. २,५३४ km - Ural, रशिया / Kazakhstan, (२,४२८ km)
 39. २,५१३ km - Kolyma, रशिया (उत्तर Asia), (२,२१९ km)
 40. २,५०० km - Orinoco, Venezuela / Colombia, (२ १४० km) (३ ००० km)
 41. २,४९० km - Upper Ob, रशिया (उत्तर Asia)
 42. २,४९० km - Shabele, Ethiopia / Somalia
 43. २,४५० km - Ishim, Kazakhstan / रशिया
 44. २,३४८ km - Arkansas, संयुक्त राज्यs अमेरिका
 45. २,३३३ km - Colorado, [[संयुक्त राज्य] अमेरिका]] / Mexico, (२,२५० km)
 46. २,३०० km - Ubangi, अफ्रीका
 47. २,२९२ km - Olenyok, रशिया (उत्तर Asia)
 48. २,२८५ km - Dnieper, यूरोप
 49. २,२७३ km - Aldan, रशिया (उत्तर Asia)
 50. २,२५० km - Columbia, Canada / संयुक्त राज्यs अमेरिका, (१,९५३ km)
 51. २,२५० km - Rio Negro, दक्षिण अमेरिका
 52. २,१८८ km - Red, संयुक्त राज्यs अमेरिका
 53. २,१५३ km - Kasai, Angola / अफ्रीका
 54. २,१५० km - Irrawaddy, Myanmar, (१,८८० km)
 55. २,१०० km - Tarim, चीन
 56. १,९७८ km - Vitim, रशिया (उत्तर Asia)
 57. १,९५० km - Tigris, Turkey / Iraq
 58. १,९२७ km - Songhua, चीन
 59. १,८७० km - Don, रशिया (यूरोप)
 60. १,८६५ km - Stony Tunguska, रशिया (उत्तर Asia)
 61. १,८६० km - Orange, Southern Africa
 62. १,८०९ km - Pechora, रशिया (यूरोप)
 63. १,८०५ km - Kama, रशिया (यूरोप)
 64. १,८०० km - Limpopo, अफ्रीका
 65. १,७२६ km - Indigirka, रशिया (उत्तर Asia)
 66. १,६७० km - Snake, संयुक्त राज्य अमेरिका
 67. १,६४१ km - Senegal, West अफ्रीका
 68. १,६०० km - Blue Nile, Ethiopia / Sudan
 69. १,६०० km - Churchill, Canada
 70. १,६०० km - Khatanga, रशिया (North Asia)
 71. १,६०० km - Volta, West अफ्रीका
 72. १,६०० km - Okavango, Southern Africa
 73. १,५९४ km - Platte, संयुक्त राज्यA अमेरिका
 74. १,५९१ km - Tobol, Kazakhstan / रशिया
 75. १,५६९ km - Ohio, संयुक्त राज्य् अमेरिका
 76. १,५५० km - Magdalena, Colombia
 77. १,५३२ km - Han, चीन
 78. १,५०० km - Lomami, Democratic Republic of the Congo
 79. १,५०० km - Oka, रशिया (यूरोप)
 80. १,४९० km - Pecos, संयुक्त राज्यC अमेरिका
 81. १,४८० km - Upper Yenisei, Mongolia / रशिया
 82. १,४६५ km - Godavari, भारत
 83. १,४३८ km - Colorado, संयुक्त राज्य अमेरिका
 84. १,४२० km - Belaya, रशिया (यूरोप)
 85. १,४११ km - Dniestr, Ukraine / Moldova, (१,३५२ km)
 86. १,४०० km - Benue, Cameroon / Nigeria
 87. १,४०० km - Ili, People's Republic of China / Kazakhstan
 88. १,३७६ km - Yamuna, भारत
 89. १,३७० km - Sutlej, भारत / Pakistan
 90. १,३७० km - Vyatka, रशिया (यूरोप)
 91. १,३६८ km - Fraser, Canada
 92. १,३५२ km - Brazos, संयुक्त राज्यू अमेरिका
 93. १,३४५ km - Liao, चीन
 94. १,३२३ km - Yalong, चीन
 95. १,३२० km - Olekma, रशिया (उत्तर Asia)
 96. १,३२० km - Rhine, यूरोप
 97. १,३१० km - Northern Dvina, रशिया (यूरोप)
 98. १,३०० km - Krishna, भारत
 99. १,२८९ km - Narmada, भारत
 100. १,२७१ km - Ottawa, Canada
 101. १,२४२ km - Zeya, रशिया (East Asia)
 102. १,२३६ km - Upper Mississippi, संयुक्त राज्यt अमेरिका
 103. १,२३१ km - Athabasca, Canada
 104. १,२२३ km - Canadian, संयुक्त राज्यं अमेरिका
 105. १,२२० km - North Saskatchewan, Canada
 106. १,२१० km - Vaal, South Africa
 107. १,१९० km - Nen, चीन
 108. १,१७५ km - Green, संयुक्त राज्यn अमेरिका
 109. १,१५९ km - Elbe, Czech Republic / Germany, (१ १६५ km)
 110. १,१५८ km - Chindwin, Myanmar
 111. १,१३० km - Helmand, Afghanistan / Iran
 112. १,१३० km - Vychegda, रशिया (यूरोप)
 113. १,१२० km - Anadyr, रशिया (उत्तर Asia)
 114. १,११५ km - Liard, Canada
 115. १,१०२ km - White, संयुक्त राज्य अमेरिका
 116. १,०९४ km - Gambia, West अफ्रीका
 117. १,०८६ km - Chenab, भारत / Pakistan
 118. १,०८० km - Yellowstone, संयुक्त राज्य अमेरिका
 119. १,०७८ km - Donets, Ukraine / रशिया, (१ ०५३ km)
 120. १,०५० km - Kuskokwim, संयुक्त राज्या अमेरिका
 121. १,०४९ km - Tennessee, [[संयुक्त राज्य[ अमेरिका]]
 122. १,०२० km - Daugava, यूरोप
 123. १,०१५ km - Gila, संयुक्त राज्य् अमेरिका
 124. १,०१४ km - Vistula, Poland
 125. १,०१२ km - Loire, France
 126. १,०१० km - Khoper, रशिया (यूरोप)
 127. १,००६ km - Tagus, Spain / Portugal
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=नद्यावली_विस्तारः_च&oldid=367643" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्