नागरङ्गफलम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
नागरङ्गलम्

एतत् नागरङ्गफलं भारते वर्धमानः कश्चन फलविशेषः । एतत् नागरङ्गफलम् अपि सस्यजन्यः आहारपदार्थः । इदं नागरङ्गफलम् आङ्ग्लभाषयाcitron इति उच्यते । एतत् नागरङ्गफलम् अकृष्टपच्यम् अपि । नागरङ्गफलम् देवानां नैवेद्यार्थम् अपि उपयुज्यते ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=नागरङ्गफलम्&oldid=345459" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः