फलकम्:देश

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search


फलकसम्बद्धप्रयोगान् फलकम्:देश/sandbox अत्र कुर्यात्।
उपयोगम् कथं करणीयम् इति अत्र द्रष्टव्यम्।

प्रलेखन प्रतीक साँचा प्रलेखन[देखें] [संपादन] [इतिहास] [पर्ज]{{{native_name}}}
[[Image:{{{image_flag}}}|125px|{{{common_name}}} राष्ट्रध्वजः]] [[Image:{{{image_coat}}}|85px|{{{common_name}}} राष्ट्रस्य लाञ्छनम्]]
ध्वजः लाञ्छनम्
राष्ट्रगीतम्: {{{national_anthem}}}

[[Image:{{{image_map}}}|250px|center|Location of {{{common_name}}}]]
राजधानी {{{capital}}}
{{{latd}}}° {{{latm}}}' {{{latNS}}} {{{longd}}}° {{{longm}}}' {{{longEW}}}
बृहत्तमं नगरम् {{{largest_city}}}
देशीयता {{{demonym}}}
व्यावहारिकभाषा(ः) {{{official_languages}}}
प्रादेशिकभाषा(ः) {{{regional_languages}}}
राष्ट्रीयभाषा(ः) {{{languages_type}}}
सर्वकारः {{{government_type}}}
विधानसभा {{{legislature}}}
{{{sovereignty_type}}}
{{{established_events}}}
{{{established_dates}}}
विस्तीर्णम्  
 - आविस्तीर्णम् {{{area_km2}}} कि.मी2  ({{{area_rank}}})
  {{{area_sq_mi}}} मैल्2 
 - जलम् (%) {{{percent_water}}}
जनसङ्ख्या  
 - {{{population_estimate_year}}}स्य माकिम् {{{population_estimate}}} ({{{population_estimate_rank}}})
 - सान्द्रता {{{population_density_km2}}}/कि.मी2({{{population_density_rank}}})
{{{population_density_sq_mi}}}/मैल्2
राष्ट्रीयः सर्वसमायः (PPP) {{{GDP_PPP_year}}}स्य माकिम्
 - आहत्य {{{GDP_PPP}}} ({{{GDP_PPP_rank}}})
 - प्रत्येकस्य आयः {{{GDP_PPP_per_capita}}} ({{{GDP_PPP_per_capita_rank}}})
राष्ट्रीयः सर्वसमायः (शाब्द) {{{GDP_nominal_year}}}स्य माकिम्
 - आहत्य {{{GDP_nominal}}} ({{{GDP_nominal_rank}}})
 - प्रत्येकस्य आयः {{{GDP_nominal_per_capita}}} ({{{GDP_nominal_per_capita_rank}}})
Gini({{{Gini_year}}}) {{{Gini}}} ({{{Gini_rank}}})
मानवसंसाधन
सूची
({{{HDI_year}}})
{{{HDI}}} ({{{HDI_category}}})({{{HDI_rank}}})
मुद्रा {{{currency}}} ({{{currency_code}}})
कालमानः {{{time_zone}}} (UTC{{{utc_offset}}})
वाहनचालनविधम् {{{drives_on}}}
अन्तर्जालस्य TLD {{{cctld}}}
दूरवाणीसङ्केतः +{{{calling_code}}}
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=फलकम्:देश&oldid=412549" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्