फलकम्:बाङ्गला यूनिकोड संस्करणम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search
बाङ्गला लिपिः
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+098x
U+099x
U+09Ax
U+09Bx ি
U+09Cx
U+09Dx
U+09Ex
U+09Fx
टिप्पणी
१.^ यूनिकोड संस्करणं ६.१ अनुसारम्