फलकम्:भारतस्य राष्ट्रपतिक्रमः

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
{{भारतस्य राष्ट्रपतिक्रमः|शीर्षकम्= |पूर्वतनः= |अग्रिमः= }}

उदाहरणम्[सम्पादयतु]

{{भारतस्य राष्ट्रपतिक्रमः|शीर्षकम्=[[भारतस्य राष्ट्रपतयः]] |पूर्वतनः=[[के आर् नारायणन्]] |अग्रिमः=[[ए पि जे अब्दुल् कलाम्]]}}

परिणामः[सम्पादयतु]

भारतस्य राष्ट्रपतयः
पूर्वतनः
के आर् नारायणन्
भारतस्य राष्ट्रपतिक्रमः अग्रिमः
ए पि जे अब्दुल् कलाम्