सामग्री पर जाएँ

फलकम्:Infobox Historic Site

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
{{{name}}}
Native name {{{native_name}}}
{{{caption}}}
क्षेत्रम् {{{location}}}
यामः ०°०′०″ उत्तरदिक् ०°०′०″ पश्चिमदिक् / 0.00000°उत्तरदिक् -0.00000°पूर्वदिक् / ०.०००००; -०.०००००
यामः ०°उत्तरदिक् ०°पूर्वदिक् / 0°उत्तरदिक् 0°पूर्वदिक् / ०; ०
OS grid reference फलकम्:Gbmappingsmall
विस्तृतिः {{{area}}}
औन्नत्यम् {{{elevation}}}
औन्नत्यम् {{{height}}}
{{{beginning_label}}} {{{beginning_date}}}
स्थापनम् {{{formed}}}
स्थापकः {{{founded}}}
निर्मितम् {{{built}}}
निर्माणहेतुः {{{built_for}}}
ध्वंसकालः {{{demolished}}}
पुनर्निमाणम् {{{rebuilt}}}
पुनारक्षितम् {{{restored}}}
पुनःप्रतिष्ठापकः {{{restored_by}}}
स्थपतिः {{{architect}}}
शिल्पी {{{sculptor}}}
स्थापत्यशैली {{{architecture}}}
पर्यटकसंख्या {{{visitation_num}}} (in {{{visitation_year}}}){{{visitation_ref}}}
परिचालिका संस्था {{{governing_body}}}
Invalid designation
Official name {{{designation1_offname}}}
प्रकारः {{{designation1_type}}}
मानदण्डः {{{designation1_criteria}}}
अभिहितः {{{designation1_date}}}
तालिकाच्युतिः {{{delisted1_date}}}
विभागः {{{designation1_partof}}}
उद्धरणम् # {{{designation1_number}}}
{{{designation1_free1name}}} {{{designation1_free1value}}}
{{{designation1_free2name}}} {{{designation1_free2value}}}
{{{designation1_free3name}}} {{{designation1_free3value}}}
Invalid designation
Official name {{{designation2_offname}}}
प्रकारः {{{designation2_type}}}
मानदण्डः {{{designation2_criteria}}}
अभिहितः {{{designation2_date}}}
तालिकाच्युतिः {{{delisted2_date}}}
विभागः {{{designation2_partof}}}
उद्धरणम् # {{{designation2_number}}}
{{{designation2_free1name}}} {{{designation2_free1value}}}
{{{designation2_free2name}}} {{{designation2_free2value}}}
{{{designation2_free3name}}} {{{designation2_free3value}}}
Invalid designation
Official name {{{designation3_offname}}}
प्रकारः {{{designation3_type}}}
मानदण्डः {{{designation3_criteria}}}
अभिहितः {{{designation3_date}}}
तालिकाच्युतिः {{{delisted3_date}}}
विभागः {{{designation3_partof}}}
उद्धरणम् # {{{designation3_number}}}
{{{designation3_free1name}}} {{{designation3_free1value}}}
{{{designation3_free2name}}} {{{designation3_free2value}}}
{{{designation3_free3name}}} {{{designation3_free3value}}}
Invalid designation
Official name {{{designation4_offname}}}
प्रकारः {{{designation4_type}}}
मानदण्डः {{{designation4_criteria}}}
अभिहितः {{{designation4_date}}}
तालिकाच्युतिः {{{delisted4_date}}}
विभागः {{{designation4_partof}}}
उद्धरणम् # {{{designation4_number}}}
{{{designation4_free1name}}} {{{designation4_free1value}}}
{{{designation4_free2name}}} {{{designation4_free2value}}}
{{{designation4_free3name}}} {{{designation4_free3value}}}
Invalid designation
Official name {{{designation5_offname}}}
प्रकारः {{{designation5_type}}}
मानदण्डः {{{designation5_criteria}}}
अभिहितः {{{designation5_date}}}
तालिकाच्युतिः {{{delisted5_date}}}
विभागः {{{designation5_partof}}}
उद्धरणम् # {{{designation5_number}}}
{{{designation5_free1name}}} {{{designation5_free1value}}}
{{{designation5_free2name}}} {{{designation5_free2value}}}
{{{designation5_free3name}}} {{{designation5_free3value}}}
लुआ त्रुटि पटलम्:Location_map में पंक्ति 390 पर: Decimal and DMS degrees cannot both be provided for longitude।
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=फलकम्:Infobox_Historic_Site&oldid=267825" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्