फलकम्:Infobox mosque

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}]]

{{{caption}}}

भौगोलिकस्थितिः- ०°उत्तरदिक् ०°पूर्वदिक् / 0°उत्तरदिक् 0°पूर्वदिक् / ०; ०निर्देशाङ्कः : ०°उत्तरदिक् ०°पूर्वदिक् / 0°उत्तरदिक् 0°पूर्वदिक् / ०; ०
भौगोलिकस्थितिः- {{{coordinates}}}
अवस्थितिः {{{location}}}
निर्माणम् {{{year}}}
इस्लामीयशाखा {{{tradition}}}
प्रशासनम् {{{administration}}}
स्वामी {{{ownership}}}
नेतारः Imam(s):
{{{imam}}}
Chairman:
{{{chairman}}}
Spokesperson:
{{{spokesperson}}}
वास्तुविषयकतथ्यानि
वास्तुविदः {{{architect}}}
वास्तुशैली {{{architecture_style}}}
धारणक्षमता {{{capacity}}}
दैर्घ्यम् {{{length}}}
व्यासः {{{width}}}
क्षेत्रफलम् {{{area}}}
सम्पूर्णक्षेत्रम् {{{totalarea}}}
औन्नत्यम् (सर्वाधिकम्) {{{height}}}
गोलकसंख्या {{{dome_quantity}}}
गोलकस्य औन्नत्यम् 

(बहिर्भागः)

{{{dome_height_outer}}}
गोलकस्य औन्नत्यम् 
(अन्तर्भागः)
{{{dome_height_inner}}}
गोलकस्य व्यासः (बहिर्भागः) {{{dome_dia_outer}}}
गोलकस्य व्यासः (अन्तर्भागः) {{{dome_dia_inner}}}
मिनार् {{{minaret_quantity}}}
मिनार् औन्नत्यम् {{{minaret_height}}}
निर्माणोपकरणानि {{{materials}}}
साधारण निर्माता {{{general_contractor}}}
निर्माणव्यायः {{{construction_cost}}}
पादटिप्पणी {{{footnotes}}}

जालस्थानम् {{{website}}}
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=फलकम्:Infobox_mosque&oldid=271188" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्