सामग्री पर जाएँ

बागेपल्लीविधानसभाक्षेत्रम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः


कर्णाटकस्य अष्टाविंशतिलोकसभाक्षेत्रेषु अन्यतमम् अस्ति चिक्कबळ्ळापुरलोकसभाक्षेत्रम्। अत्र अष्टविधानसभाक्षेत्राणि अन्तर्भवन्ति । तेषु अन्यतमम् अस्ति बागेपल्लीविधानसभाक्षेत्रम्। कर्णाटके विधानसभाक्षेत्रेषु अस्य सङ्ख्या १४०। बागेपल्लीविधानसभाक्षेत्रं मण्डलदृष्ट्या चिक्कबळ्ळापुरमण्डले अन्तर्भवति । निर्वाचनक्षेत्रदृष्ट्या चिक्कबळ्ळापुरलोकसभाक्षेत्रे अन्तर्भवति । बागेपल्लीविषये अधिकविवरणार्थं बागेपल्ली इति पृष्ठं पश्यन्तु ।