वर्गः:योगसूत्रस्य पादाः

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search

योगसूत्रस्य पादचतुष्टयम् अत्र भवन्ति ।

उपवर्गाः

४ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् ४ उपवर्गाः आहत्य ४ सन्ति

"योगसूत्रस्य पादाः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं४ पृष्ठानि आहत्य ४ पृष्ठानि विद्यन्ते