विकिपीडिया:सभा

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(विकिपीडिया:Bot policy इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search

संस्कृतविकिपीडिया-कार्यशाला-सामग्री[सम्पादयतु]

नमः सर्वेभ्यः, चण्डीगढ-महानगरे भारत-विकि-समुदायस्य गोष्ठी 2016 तमे वर्षे आसीत्। तत्र शैक्षणिक-कार्यशालायाः विषयेऽपि मार्गदर्शनं जातम् आसीत्। User:TFlanagan-WMF द्वारा काश्चन सामग्र्यः प्रदत्ताः तदा आङ्ग्लभाषायां विद्यमानानां तासं सामग्रीणां संस्कृतानुवादाय सङ्कल्पः कृतः आसीत्। अधुना तत् कार्यं पूर्णं कृतम् अस्ति। अतः संस्कृत-विकिपीडिया-जालस्य कृतेऽपि कार्यशाला-सामग्री उपलब्धा आस्ति। परन्तु तस्य मुद्रणाय अनुदानम् आवश्यकम्। CIS A2k संस्थायै अनुदानाय अत्र आवेदनं कृतम् अस्ति। अतः समर्थनं कृत्वा मुद्रणकार्यस्य मार्गं प्रशस्थं कुर्वन्तु।

--> मुद्रणसामग्री अत्र अस्ति।

ॐNehalDaveND १२:५५, १७ अप्रैल २०१७ (UTC)

उपयोगिकता[सम्पादयतु]

 • प्रतिवर्षं आ भारतं विभिन्नविश्वविद्यालयेषु संस्कृतविकिपीडिया-जालस्य परिचयात्मिका, प्रयोगात्मिका च कार्यशाला भवति। तस्यां कार्यशालायाम् उपस्थितानां प्रतिभागिनां ज्ञानवर्धनाय, सहायकसाहित्यस्य पूर्त्यै च एतस्य विवरणिकायाः मुद्रणम् आवश्यकम् अस्ति।
 • सम्प्रति अखिले भारते कुत्रापि संस्कृतविश्वविद्यालये शैक्षणिकप्रकल्पस्य उपस्थितिः नास्ति। शैक्षणिककार्यक्रमस्य अर्थः अत्र विकिपीडिया-जालेन सह विश्वविद्यालयस्य स्वैच्छिकसहयोगस्य निर्धारणम्(MOU)। तस्य कृते बहुवारं प्रयासाः जाताः, जायन्ते च। परन्तु एतादृशं साहित्यमेव तस्य कृते विश्वविद्यालस्य, प्राध्यापकस्य, शिक्षकस्य, विद्यार्थिनः च कृते मार्गदर्शिकत्वं वहेत।
 • अन्यासु बह्व्यासु भाषासु पूर्वमेव प्रकाशनं जातम् अस्ति। अत्र पश्यन्तु कृपया। समुदायस्य विकासाय अस्माभिः अपि एतत् करणीयम् इति।

वितरणनीतिः[सम्पादयतु]

यतो हि वितरणनीतिः एव मुद्रणस्य प्रयोजनम्, आवश्यकतां सिद्धयति, अतः अत्र काञ्चन नीतिसम्बद्धान् अंशान् लिखामि। मुद्रिताः विवरणिकाः गुजरातराज्ये मम (नेहलः दवे) पार्श्वे भविष्यन्ति। यतो हि बेंगळुरु-महानगरे अपि बहवः कार्यकर्तारः सक्रियाः सन्ति, अतः तत्रापि अर्धः भागः भविष्यति। अतः यत्र समीपं भवति, तत्र याच्ञा शक्या।

 • ये विकि-स्वयंसेवकाः कार्यशालायाः आयोजने, सञ्चालने च निरताः सन्ति, तेषां याच्ञायाः अनुसारं वयं विवरणिकाः दद्मः।
 • यतो हि विभिन्नविश्वविद्यालयाः संस्कृतविकिपीडिया-जालस्य कृते जिज्ञासवः सन्ति, अतः विभिन्नेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः, तदन्तर्गतमहाविद्यालयेभ्यश्च वयं केवलं प्राध्यापकानां कृते विवरणिकाः प्रेषयिष्यामः। ततः कार्यशालायाः आयोजनावसरे वयं विद्यार्थिभ्यः अपि विवरणिकाः दास्यामः।
 • संस्कृतसम्बद्धाः अनेके कार्यक्रमाः आ भारतं जायन्ते। तत्र संस्कृत-विकिपीडिया-जालस्यापि प्रचारार्थं वयम् आपणत्वेन प्रचारकार्यं कर्तुं शक्नुमः। तस्मिन् समये विवरणिकाः एताः उपयोगिन्यः भविष्यन्ति।

कृपया एतस्मिन् सन्दर्भे स्वस्य मतं, विचारं वा प्रस्थापयतु। अस्तु। ॐNehalDaveND ०४:५३, २२ नवम्बर २०१७ (UTC)

देवनागरी-अङ्कम् उत्सर्गत्वेन स्थापयितुम्[सम्पादयतु]

नमः सर्वेभ्यः! संस्कृतभाषायाः विकिपीडिया, विकिस्रोतः, विकिसूक्तिः, विकिशब्दकोशः, विकिपुस्तकम् इत्यादीनां प्रकल्पानाम् अङ्काः देवनागर्याम् एव उत्सर्गत्वेन भवेयुः इति समुदायस्य दीर्घकालीनः विचारः आसीत्। परन्तु कथं करणीयम् इति अस्पष्टम् आसीत्। जयप्रकाशमहोदयः तत्सम्बद्धं मार्गं प्राप्तवान् अस्ति। परन्तु तस्य कृते अस्माकं संस्कृतभाषायाः सर्वप्रकल्पानां समुदायैः देवनागरी-अङ्काः उत्सर्गत्वेन स्थापयितुं समर्थनं करणीयम् इति प्रथमं सोपानम्। अतः सर्वेभ्यः निवेदयामि यत्, कृपया कार्येऽस्मिन् अत्र स्वस्य समर्थनं कृत्वा साहाय्यं करोतु इति। ॐNehalDaveND ०९:५२, १३ जनवरी २०१८ (UTC)[उत्तर दें]

टिप्पणी[सम्पादयतु]

समर्थनम्[सम्पादयतु]

 1. Support समर्थनम् अतीव महत्त्वपूर्णं कार्यम्। प्रतिमा (चर्चा) १०:१९, १३ जनवरी २०१८ (UTC)[उत्तर दें]
 2. Support समर्थनम्- Sayant Mahato talk ०५:३९, १ जून २०१८ (UTC)
 3. Support समर्थनम्- शुभा (चर्चा) ०५:५३, १ जून २०१८ (UTC)
 4. Support समर्थनम्-Narayanan V T (चर्चा) ०५:५९, १ जून २०१८ (UTC)
 5. Support समर्थनम्-Pranavasagar (चर्चा) १३:०३, ३० जनवरी २०२० (UTC)[उत्तर दें]
 6. Support समर्थनम्-Dineshswamiin (चर्चा) १६:०९, १९ फेब्रवरी २०२१ (UTC)[उत्तर दें]

असमर्थनम्[सम्पादयतु]

ताटस्थ्यम्[सम्पादयतु]

विकिडाटा[सम्पादयतु]

संस्कृत में न लिखने के लिए क्षमा चाहूंगा। संस्कृत विकिपीडिया पर विकिडाटा को लेकर क्या विचार है कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। Capankajsmilyo (चर्चा) १८:२३, २९ मार्च २०१८ (UTC)

विकिडेटा से अवश्य ही संस्कृत विकिपीडिया में कार्य किया जा सकता है। परन्तु मेरा अनुभव रहा है कि, विकिडेटा से लिया गया चल (element) अधिकतर आङ्ग्लभाषा में होता है। हमें केवल संस्कृतभाषा में ही चल चाहिये। यदि ऐसा कर सकते हैं, तो हम आरम्भिक स्तर पर कुछ प्रयोगों को देखकर कुछ निर्णय ले सकते हैं। हमें ये तो ज्ञात है, कि विकिडेटा से कार्य सरल होता है, परन्तु विकिडेटा से हुई समस्याओं को भी हमने देखा है, जैसे कहा कि आङ्ग्लभाषा में दिखना और दूसरा सभी चलों का न दिखना। मैं कुछ उदाहरण खोज कर आपको दिखाऊँगा। अस्तु। ॐNehalDaveND ११:३१, १ अप्रैल २०१८ (UTC)
अत्रिः इस लेख में देख सकते हैं, जो मैं कह रहा हूँ। इसका समाधान मिले, तो आगे बढ़ा जा सके। अस्तु। ॐNehalDaveND ११:३८, १ अप्रैल २०१८ (UTC)
The infobox used was incorrect hence info was in English. There is no historical evidence of the subject and hence, we must use {{infobox character}}. That does not have birth date and death date, so English content won't display. Capankajsmilyo (चर्चा) ०५:५०, ५ अप्रैल २०१८ (UTC)
Although my action was proper, for you only I have reverted my edit in person template. I had given example to you of अत्रिः article. There was English element in infobox, but after your changes English content disappeared. So please ether make the way to Sanskrit element or English element. Disappearance will be very bad for the page. Please let's know if you find any way. Thank you. ॐNehalDaveND ०५:२०, १४ अप्रैल २०१८ (UTC)
So do you want English element back? As I explained, that the article was about a person whose historicity is disputed. There's no reliable evidence regarding dating of the subject. So using infobox person was a bad decision. Hence I changed the infobox to Infobox character. If there are reliable evidences of the person being worshipped, you can use infobox deity as well. Capankajsmilyo (चर्चा) ०५:३०, १४ अप्रैल २०१८ (UTC)
Let me clear myself on this point. We don't want to see any English word or number in sa.wiki. But deletion or hiding of information will not better solution also. So we want to find a way for appearance of Sanskrit at every place, but simultaneously we don't want to delete or hid any information from sa.wiki due to English. So please help us to put Sanskrit in place of English information as much as possible, but don't delete or hid any information. By the way, Thank you for your help in Kitten. I'll translate it. It is your beginning in sa.wiki, so some confusion will be there. But don't mind, do your work on Sandbox and after success (discussion) we will put it in main stream. I hope you are getting my indication about "Sandbox". ;) Keep edit. ॐNehalDaveND ०७:०६, १४ अप्रैल २०१८ (UTC)
So do you want everything in sandbox first? That's very cumbersome and demotivational. The approach I follow is definite edits in main template, and unsure edits in sandbox. Plus if anything breaks / community disagree, then revert and move to sandbox. For the current state (after my edits) please mention disputed / broken testcases (if any). I'll be happy to resolve or move my code to sandbox myself. Regarding article on Atri, one parameter has now appeared. Let me know if you want others, I'll be happy to amend and update {{Infobox character}}. Capankajsmilyo (चर्चा) ०८:११, १४ अप्रैल २०१८ (UTC)
Hello.
I'm facing a similar problem with the infobox. While editing the code of a few language articles, I found that whenever I assign a value to the 'date' parameter of the 'Infobox language', instead of the value assigned to the 'speakers' parameter, the page displays "वाचनिकदोषः : अनपेक्षितम् उद्गारचिह्नम २". To temporarily reoslve this I have assigned the value 'NA' to the 'date' parameter. But the article has now come under the 'Language articles with NA population dates' category. Here's an example. Please help to fix this.करुणेश कुमार शुक्ल (चर्चा) १२:१९, ५ जून् २०२१ (UTC)[उत्तर दें]

आयात अनुरोध[सम्पादयतु]

कृपया यहाँ से MobileCategories gadget संस्कृत विकिपीडिया पर आयात कर दे। धन्यवाद। Capankajsmilyo (चर्चा) ०३:१९, ७ मई २०१८ (UTC)

किया है, एक बार देख लेवें। अस्तु। ॐNehalDaveND ०५:०९, ७ मई २०१८ (UTC)

AdvancedSearch[सम्पादयतु]

Birgit Müller (WMDE) १४:५४, ७ मई २०१८ (UTC)

Correction of special page names in Sanskrit[सम्पादयतु]

नमस्ते सर्वेभ्यः ! एतस्यां सञ्चिकायां बहूनि नामानि अशुद्धानि सन्ति । तेषां नाम्नां परिष्काराय मया अत्र मत्कुणः (Bug) प्रस्थापितः अस्ति । तस्य अनुवादकार्यं अत्र अहं करोमि । अनुवादकार्ये साहाय्यं कर्तुं तत्र सम्पादनं कर्तुं शक्नोति । अत्र उत तत्र स्वमतं दत्त्वा योग्यशब्दस्य योग्यानुवादस्य वा चयनप्रक्रियायां भागं वोढुं शक्नुवन्ति । अस्तु । ॐNehalDaveND ०६:४८, १३ जून २०१५ (UTC)

समर्थनम्[सम्पादयतु]

 1. YesY - Sayant Mahato talk ०१:२४, १० मई २०१८ (UTC)

उद्धरणस्य नवीनसंस्करणम्[सम्पादयतु]

अद्य अस्माकं जाले यत् उद्धरणस्य नवीनं संस्करणम् अस्ति, तत् अतीव पुरातनम् अस्ति। तस्य अद्यतनं संस्करणम् उन्नतप्रशिक्षणकार्यालायां प्रदर्शितम् अतः अहं तस्य आयातनं कर्तुम् उद्यतः। यदि पश्चात् समुदायः तत्र किमपि अनौचित्यम् अनुभवति, तर्हि अपाकर्तुं वा परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। स्वविचारम् अत्र उपस्थापयितुं शक्नोति। ॐNehalDaveND ११:२६, ३० जून २०१८ (UTC)

Global preferences are available[सम्पादयतु]

१९:१९, १० जुलाई २०१८ (UTC)

New user group for editing sitewide CSS / JS[सम्पादयतु]

विशेष - प्रबंधकीय सक्रियता समीक्षा[सम्पादयतु]

नमस्ते। कुछ समय पहले वैश्विक समुदाय मतैक्य से प्रबंधक और प्रशासक जैसे उन्नत सदस्य अधिकारों को हटाने के बारे में एक नयी नीति लागू की गई थी। आपके समुदाय को इस सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी। इस नीति के अनुसार स्टूअर्ड छोटे विकियों के प्रबंधकों की सक्रियता को जाँच रहे हैं। जहाँ तक हमें जानकारी है, आपकी विकी पर "असक्रिय खातों" से ये अधिकार हटाने के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं है। इसका अर्थ है कि स्टूअर्ड अब से प्रबंधक सक्रियता समीक्षा के अंतर्गत इसका ध्यान रखेंगे।

हमने निर्धारित किया है कि निम्नलिखित सदस्य निष्क्रियता मानदंडों को पूर्ण करते हैं (दो वर्षों से अधिक समय से कोई संपादन एवं लॉग कार्रवाई नहीं):

 1. Hemant wikikosh (प्रबंधक)

इन सदस्यों को जल्द ही सूचित किया जाएगा कि यदि वे कुछ या सभी सदस्य अधिकार रखना चाहते हैं तो समुदाय से चर्चा करें। यदि वे सदस्य प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो उनके अधिकार स्टूअर्डों द्वारा वापिस ले लिए जाएँगे।

यदि आपका समुदाय सक्रियता समीक्षा की अपनी अलग प्रक्रिया बनाना चाहे जो वैश्विक नीति के ऊपर हो, या इन खातों के सम्बन्ध में कोई अन्य निर्णय लेना चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं। यह भी संभव है कि यहाँ इस सम्बन्ध में कोई नीति है जो हमसे छूट गयी है। यदि इनमें से कुछ भी हो तो कृपया मेटा-विकि पर स्टूअर्डों को सूचित कर दें ताकि हम ये जान सकें कि इस विकि के लिए अधिकार समीक्षा नहीं करनी है। धन्यवाद, Rschen7754 ०५:५९, १० अगस्त २०१८ (UTC)

Editing of sitewide CSS/JS is only possible for interface administrators from now[सम्पादयतु]

(कृपया अपनी भाषा में अनुवाद करने में सहायता करें)

Hi all,

as announced previously, permission handling for CSS/JS pages has changed: only members of the interface-admin (अन्तरफलक प्रबंधक) group, and a few highly privileged global groups such as stewards, can edit CSS/JS pages that they do not own (that is, any page ending with .css or .js that is either in the MediaWiki: namespace or is another user's user subpage). This is done to improve the security of readers and editors of Wikimedia projects. More information is available at Creation of separate user group for editing sitewide CSS/JS. If you encounter any unexpected problems, please contact me or file a bug.

Thanks!
Tgr (talk) १२:४०, २७ अगस्त २०१८ (UTC) (via global message delivery)

Read-only mode for up to an hour on 12 September and 10 October[सम्पादयतु]

१३:३३, ६ सितम्बर २०१८ (UTC)

सिंह शब्द की उत्पत्ति[सम्पादयतु]

क्या 'सिंह' शब्द संस्कृत भाषा में तमिल भाषा से लिया गया है?Dinesh smita (चर्चा) ०३:१९, २८ सितम्बर २०१८ (UTC)

Editing News #2—2018[सम्पादयतु]

१४:१७, २ नवम्बर २०१८ (UTC)

Change coming to how certain templates will appear on the mobile web[सम्पादयतु]

CKoerner (WMF) (talk) १९:३५, १३ नवम्बर २०१८ (UTC)

TWL Con (2019 India)[सम्पादयतु]

Please help translate to your language

Dear all,

I am happy to announce that the applications for TWL Con (2019 India), a mini-conference around The Wikipedia Library (TWL) and library outreach for Wikimedia projects in India are now open. The application form is available here. Last date is 25 November 2018. The event is to be held in January 2019. The eligibility guidelines are applicable as mentioned here. -- Shypoetess (चर्चा) १८:४८, १९ नवम्बर २०१८ (UTC)

Community Wishlist Survey vote[सम्पादयतु]

१८:१३, २२ नवम्बर २०१८ (UTC)

Reminder TWL Con (2019 India)[सम्पादयतु]

Please help translate to your language

Dear all,

It is to remind you that the applications for TWL Con (2019 India), a mini-conference around The Wikipedia Library (TWL) and library outreach for Wikimedia projects in India are open only till tomorrow i.e. 25 November 2018. The application form is available here. The event is to be held in January 2019. The eligibility guidelines are applicable as mentioned here. Kindly fill out the form as soon as possible -- Shypoetess (चर्चा) १८:२३, २४ नवम्बर २०१८ (UTC)

Advanced Search[सम्पादयतु]

Johanna Strodt (WMDE) (talk) ११:०३, २६ नवम्बर २०१८ (UTC)

New Wikimedia password policy and requirements[सम्पादयतु]

CKoerner (WMF) (talk) २०:०३, ६ दिसम्बर २०१८ (UTC)

Invitation from Wiki Loves Love 2019[सम्पादयतु]

कृपया अपनी भाषा में अनुवाद करने में सहायता करें

WLL Subtitled Logo (transparent).svg

Love is an important subject for humanity and it is expressed in different cultures and regions in different ways across the world through different gestures, ceremonies, festivals and to document expression of this rich and beautiful emotion, we need your help so we can share and spread the depth of cultures that each region has, the best of how people of that region, celebrate love.

Wiki Loves Love (WLL) is an international photography competition of Wikimedia Commons with the subject love testimonials happening in the month of February.

The primary goal of the competition is to document love testimonials through human cultural diversity such as monuments, ceremonies, snapshot of tender gesture, and miscellaneous objects used as symbol of love; to illustrate articles in the worldwide free encyclopedia Wikipedia, and other Wikimedia Foundation (WMF) projects.

The theme of 2019 iteration is Celebrations, Festivals, Ceremonies and rituals of love.

Sign up your affiliate or individually at Participants page.

To know more about the contest, check out our Commons Page and FAQs

There are several prizes to grab. Hope to see you spreading love this February with Wiki Loves Love!

Kind regards,

Wiki Loves Love Team

Imagine... the sum of all love!

--MediaWiki message delivery (चर्चा) १०:१३, २७ दिसम्बर २०१८ (UTC)

FileExporter beta feature[सम्पादयतु]

Johanna Strodt (WMDE) ०९:४१, १४ जनवरी २०१९ (UTC)[उत्तर दें]

No editing for 30 minutes on 17 January[सम्पादयतु]

You will not be able to edit the wikis for up to 30 minutes on 17 January 07:00 UTC. This is because of a database problem that has to be fixed immediately. You can still read the wikis. Some wikis are not affected. They don't get this message. You can see which wikis are not affected on this page. Most wikis are affected. The time you can not edit might be shorter than 30 minutes. /Johan (WMF)

१८:५४, १६ जनवरी २०१९ (UTC)

Talk to us about talking[सम्पादयतु]

Trizek (WMF) १५:०१, २१ फरवरी २०१९ (UTC)

Read-only mode for up to 30 minutes on 11 April[सम्पादयतु]

१०:५६, ८ अप्रैल २०१९ (UTC)

Wikimedia Foundation Medium-Term Plan feedback request[सम्पादयतु]

कृपया अपनी भाषा में अनुवाद करने में सहायता करें

The Wikimedia Foundation has published a Medium-Term Plan proposal covering the next 3–5 years. We want your feedback! Please leave all comments and questions, in any language, on the talk page, by April 20. कृतज्ञतां निवेदयामि ! Quiddity (WMF) (talk) १७:३५, १२ अप्रैल २०१९ (UTC)

New multiwiki system[सम्पादयतु]

Hello, kindly translate this message for the community. I would like to introduce a new initiative by Yurik at Multilingual Templates and Modules. The tech and non-tech people from this wikipedia are invited to share their views and facilitate its implementation here. Thanks Capankajsmilyo (चर्चा) ०८:१७, २५ अप्रैल २०१९ (UTC)

Request[सम्पादयतु]

Sorry to post in English. Please translate for the community. I would like to grant bot DiBabelYurikBot written by Yurik a bot flag. The bot makes it possible for many wikis to share templates and modules, and helps with the translations. See project page. Capankajsmilyo (चर्चा) १७:०६, २६ अप्रैल २०१९ (UTC)

Hangout invitation[सम्पादयतु]

I have created a hangout to improve collaboration and coordination among editors of various wiki projects. I would like to invite you as well. Please share your email to pankajjainmr@gmail.com to join. Thanks Capankajsmilyo (चर्चा) १६:३२, २९ अप्रैल २०१९ (UTC)

विशेष - प्रबंधकीय सक्रियता समीक्षा[सम्पादयतु]

नमस्ते। कुछ समय पहले वैश्विक समुदाय मतैक्य से प्रबंधक और प्रशासक जैसे उन्नत सदस्य अधिकारों को हटाने के बारे में एक नयी नीति लागू की गई थी। आपके समुदाय को इस सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी। इस नीति के अनुसार स्टूअर्ड छोटे विकियों के प्रबंधकों की सक्रियता को जाँच रहे हैं। जहाँ तक हमें जानकारी है, आपकी विकी पर "असक्रिय खातों" से ये अधिकार हटाने के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं है। इसका अर्थ है कि स्टूअर्ड अब से प्रबंधक सक्रियता समीक्षा के अंतर्गत इसका ध्यान रखेंगे।

हमने निर्धारित किया है कि निम्नलिखित सदस्य निष्क्रियता मानदंडों को पूर्ण करते हैं (दो वर्षों से अधिक समय से कोई संपादन एवं लॉग कार्रवाई नहीं):

 1. Eukesh (प्रबंधक)

इन सदस्यों को जल्द ही सूचित किया जाएगा कि यदि वे कुछ या सभी सदस्य अधिकार रखना चाहते हैं तो समुदाय से चर्चा करें। यदि वे सदस्य प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो उनके अधिकार स्टूअर्डों द्वारा वापिस ले लिए जाएँगे।

यदि आपका समुदाय सक्रियता समीक्षा की अपनी अलग प्रक्रिया बनाना चाहे जो वैश्विक नीति के ऊपर हो, या इन खातों के सम्बन्ध में कोई अन्य निर्णय लेना चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं। यह भी संभव है कि यहाँ इस सम्बन्ध में कोई नीति है जो हमसे छूट गयी है। यदि इनमें से कुछ भी हो तो कृपया मेटा-विकि पर स्टूअर्डों को सूचित कर दें ताकि हम ये जान सकें कि इस विकि के लिए अधिकार समीक्षा नहीं करनी है। धन्यवाद, Rschen7754 ०३:२५, १९ जून २०१९ (UTC)

Stepping back from the admin/bureaucrat hats on sawiki[सम्पादयतु]

Hello everyone, it has been quite a long time since I've been here, and I have fond memories from my time in sawiki. Mostly due to my prolonged inactivity and a tiny bit due to an unpleasant atmosphere over at my home enwiki, I will request the Stewards to remove my bureaucrat and sysop flags on this wiki. Despite me not being fully at ease with the actions of the WMF (until further clarification is provided), I fully acknowledge and appreciate their support in the fledgling days of sawiki, and would like to thank them and my fellow sawiki contributors for the good memories. I wish you a good continuation in your work here! (Procedural note: please continue to approach local bureaucrats/sysops or the Stewards for any user rights changes.) MikeLynch (चर्चा) ११:०६, २८ जून २०१९ (UTC)

Editing News #1—July 2019[सम्पादयतु]

१८:३२, २३ जुलाई २०१९ (UTC)

New tools and IP masking[सम्पादयतु]

१४:१८, २१ अगस्त २०१९ (UTC)

प्राजेक्ट् टैगर् सपोर्ट् योजना (Soorya Hebbar)[सम्पादयतु]

अहं प्राजेक्ट् टैगर् योजनायां भागं वोढुम् इच्छामि। तत्र आयोजकाः साहाय्यं कुर्वन्ति। कृपया अनुमोदनं करोतु। (प्राजेक्ट् टैगर् परियोजना) मम योगदानानि अत्र सन्ति। योगदानानि--Soorya Hebbar (चर्चा) ०६:१२, २६ अगस्त २०१९ (UTC)

समर्थनम्[सम्पादयतु]

 1. Support समर्थनम् I support his candidature. -Sayant Mahato talk ०६:०७, २६ अगस्त २०१९ (UTC)
 2. Support समर्थनम् I fully support Mr.Surya's candidature. -Surekha Kamath (चर्चा) ०६:११, २६ अगस्त २०१९ (UTC)
 3. Support समर्थनम् - समीचीनः प्रयासः । शुभा (चर्चा) ०६:२२, २६ अगस्त २०१९ (UTC)
 4. Support समर्थनम् - सक्रिय-सदस्यत्वात् अर्हः। एतादृशाः यदि अन्ये सन्ति, तर्हि सर्वे आवेदनं कुर्वन्तु इति निवेदनम्। भवान् अपि सर्वान् प्रेरयतु इति निवेदयामि। अस्तु। शुभकामानाः। ॐNehalDaveND १०:३४, २६ अगस्त २०१९ (UTC)
 5. Support समर्थनम् - I support his candidature KrishnamurthyAshwini (चर्चा)

विरोधः[सम्पादयतु]

टिप्पणी[सम्पादयतु]

 • योग्यः विचारः अस्ति। मम पूर्णं समर्थं परन्तु अत्र समर्थनेन सह मेटा-मध्ये यत् एतादृशं पृष्ठं निर्मितं तस्यापि परिसन्धिं (लिंक) अत्र स्थापयतु, तत्रापि समर्थनस्य आवश्यकता भविष्यति। ॐNehalDaveND १०:२४, २६ अगस्त २०१९ (UTC)

प्राजेक्ट् टैगर् सपोर्ट् योजना (NehalDaveND)[सम्पादयतु]

अत्र अन्तर्जालस्य साहाय्यार्थं मया आवेदनं कृतम् अस्ति, यथोचितं समर्थनं करोतु इति नवेदनम्। अस्तु। ॐNehalDaveND १०:५८, २६ अगस्त २०१९ (UTC)

समर्थनम्[सम्पादयतु]

 1. Support समर्थनम् I support his candidature. -Sayant Mahato talk १२:२१, २६ अगस्त २०१९ (UTC)
 2. Support समर्थनम् I अस्यां योजनायां भागग्रहणं समर्थयामि। --Soorya Hebbar (चर्चा) १२:३३, २६ अगस्त २०१९ (UTC)
 3. Support समर्थनम् - समीचीनः प्रयासः । शुभा (चर्चा) ०५:२४, १४ सितम्बर २०१९ (UTC)

विरोधः[सम्पादयतु]

टिप्पणी[सम्पादयतु]

व्याघ्रप्रकल्प-सपोर्ट्-योजना (Sayant Mahato)[सम्पादयतु]

अहं व्याघ्रप्रकल्पे भागं ग्रहीतुम् इच्छामि। तत्र आयोजकाः साहाय्यं कुर्वन्ति । संविकिसदस्यान् प्रार्थये अनुमोदनं कर्वन्तु इति ।--Sayant Mahato talk १४:१८, १३ सितम्बर २०१९ (UTC)

समर्थनम्[सम्पादयतु]

 1. Support समर्थनम् - समीचीनः प्रयासः । - शुभा (चर्चा) ०५:२३, १४ सितम्बर २०१९ (UTC)
 2. Support समर्थनम् - शोभनः विचारः। भवान् अर्होत्तमः। ॐNehalDaveND ०६:०७, १४ सितम्बर २०१९ (UTC)
 3. Support समर्थनम् संस्कृतविकिपीडिया प्रकल्पस्य व्याघ्रः भवान्। निश्चयेन व्याघ्रप्रकल्पे भागं गृह्णीयात्।--Soorya Hebbar (चर्चा) ०८:५१, १४ सितम्बर २०१९ (UTC)
 4. Support समर्थनम् शुभं भवतु --Surekha Kamath (चर्चा) ०४:०६, १६ सितम्बर २०१९ (UTC)

विरोधः[सम्पादयतु]

टिप्पणी[सम्पादयतु]

सदस्यः:Divya navil एषः सदस्यः अपि योग्यं योगदानं यच्छति, अस्य सम्पर्कः अस्ति, तर्हि व्याघ्रप्रकल्पे भागं वोढुं सूच्यताम् इति मे परामर्शः।ॐNehalDaveND

अहं सूचयिष्ये ताम् ।--Sayant Mahato talk ११:१२, १४ सितम्बर २०१९ (UTC)

The consultation on partial and temporary Foundation bans just started[सम्पादयतु]

-- Kbrown (WMF) १७:१४, ३० सितम्बर २०१९ (UTC)

अग्रिम-राष्ट्रिय-विकिकॉन्फ्रेंस-अर्थं चर्चा[सम्पादयतु]

एषः निर्णयः सिद्धः । कृपया तत्र परिवर्तनं मास्तु । आगामिन्यः टिप्पण्यः नवीने विभागे भुयासुः

राष्ट्रिय विकिकॉन्फ्रेंस उत विकिसम्मेलनम्, द्विवारं 2011 तथा च 2016 मध्ये जातम् आसीत्। इतःपरं हैदराबाद-महानगरे कर्तुं प्रस्तावः अस्ति।

एषः सन्देशः आंध्रप्रदेशस्य, तेलंगानाराज्यस्य च विकिमेडियन-पक्षतः लिखन् अस्मि। ते हैदराबाद-महानगरे विकी-कॉन्फ्रेंस-इंडिया 2020 इत्यस्य आतिथ्याय सज्जा सन्ति। एतत् राष्ट्रियसम्मेलनम् अस्मभ्यं अन्यसमुदायैः सह योक्तुं, ज्ञानवितरणाय, नवीनज्ञानम् अर्जयितुं, पाठयितुं, सम्पूर्ण-विकी-परिवारं सम्मिलितं कर्तुं च साहाय्यं करिष्यति। अन्तिम-सम्मेलनं 2016 मध्ये जातमस्ति। एषः उचितः समयः अस्ति यत् अग्रिमसम्मेलनं शीघ्रं हि भवेत् इति। यतः पूर्वत्रिभ्यः वर्षेभ्यः किमपि सम्मेलनं जातं नास्ति। अतः हैदराबाद-महानगरे तस्य आयोजनं चिन्तितम् अस्ति।

परन्तु कार्यकर्तारः अग्रे कार्यं कुर्युः इति केवलं सर्वसमुदायानां समावने, विश्वासे च आधारितं भवति। अतः सम्मेलनस्य समर्थनं कृत्वा प्रप्रथम् अस्मासु सहमतिः भवेत्।

एतत् पृष्ठं पश्यतु कृपया, यत् सम्पूर्णयोजनायाः सूचनां यच्छति। अन्यसमुदायानां समर्थनानि एतस्मिन् अनुभागे द्रष्टुं शक्यन्ते। कृपया तत्र गत्वा अधो दत्ते अनुभागे स्वसमर्थनं करोतु, येन वयम् एतस्य उपक्रमस्य भागं भवितुं शक्नुमः। 18 अक्टूबर 2019 पर्यन्तं अस्माभिः एतत् करणीयम् अस्ति। फाउण्डेशन-कृते अनुदानसम्बन्धिन् नियमान् पूर्णान् कर्तुं एतत् करणीयं भवति। ॐNehalDaveND ०२:००, १२ अक्तूबर २०१९ (UTC)

समर्थनम्[सम्पादयतु]

 1. ॐNehalDaveND ०२:०८, १२ अक्तूबर २०१९ (UTC)
 2. Support समर्थनम्- विकिसम्मेलनं सर्वेषां विकिपरिवारसदस्यानां कृते लाभदायकं वर्तते। सर्वैः अवश्यम् एतादृशस्य कार्यक्रमस्य समर्थनं करणीयम्।--Sayant Mahato talk ०४:१६, १२ अक्तूबर २०१९ (UTC)
 3. Support समर्थनम् विकिसम्मेलनात् अस्माकं समुदायस्य वर्धनंभवितुमर्हति। सम्मेलनम् अवश्यं भवेत्। Soorya Hebbar ०४:२०, १२ अक्तूबर २०१९ (UTC)
 4. Support समर्थनम् सम्मेलनं भवेत् । Surekha Kamath (चर्चा) ०८:५७, १२ अक्तूबर २०१९ (UTC)

विरोधः[सम्पादयतु]


एषः निर्णयः सिद्धः । कृपया तत्र परिवर्तनं मास्तु । आगामिन्यः टिप्पण्यः नवीने विभागे भुयासुः ।


Feedback wanted on Desktop Improvements project[सम्पादयतु]

०७:१८, १६ अक्तूबर २०१९ (UTC)

Beta feature "Reference Previews"[सम्पादयतु]

-- Johanna Strodt (WMDE) ०९:४७, २३ अक्तूबर २०१९ (UTC)

Editing News #2 – Mobile editing and talk pages[सम्पादयतु]

११:१२, २९ अक्तूबर २०१९ (UTC)

विकिपीडिया जम्बुद्वीपीयमासः २०१९[सम्पादयतु]

Wikipedia Asian Month 2019 Banner sa.svg

विकिपीडिया जम्बुद्वीपीयमासः कश्चन ऑनलाइन-एडिट-ए-थान-कार्यक्रमः वर्तते। जम्बुद्वीपीय-विकिपीडिया-समुदायेषु विशेषसामञ्जस्यं वर्धेत इति एतस्य उद्देश्यम्। २०१९ तमस्य वर्षस्य सम्पूर्णं नवम्बर-मासं यावत् एषः कार्क्रमः भवति। [यूष्माकं भाषायाम्] उच्चगुणवत्तायुक्तानाम्, अधिकाधिकानां च लेखानां निर्माणं स्यादिति संस्कृत-विकिपीडिया-जम्बुद्वीपीय-मासस्य उद्देशः अस्ति। ते लेखाः [यूष्माकं देशं विहाय] अन्यजम्बुद्वीपीयानां देशानां विषये भवेयुः।

न्यूनातिन्यूनं चतुर्ण्णां (४) लेखानाम् अथवा अधिकानां लेखानां निर्माणं ये सदस्याः करिष्यन्ति, ते विभिन्न-विकिपीडिया-समुदायेषु मित्रता-प्रतीकरूपेण अन्यप्रतियोगिभिः देशैः विशिष्टतया सज्जीकृतानि विकिपीडिया-प्रेषकपत्राणि (postcard) प्राप्स्यन्ति। प्रत्येकं विकिपीडिया-जालस्य ये विकिपीडिया-सदस्याः सर्वाधिकान् लेखान् रचयिष्यन्ति, ते “विकिपीडिया-जम्बुद्वीपीय-राजदूतः“ इति पुरस्कृताः भविष्यन्ति। कृपया भागम् ऊह्यताम्।--सुयश द्विवेदी (चर्चा) १९:१०, ३० अक्तूबर २०१९ (UTC)

Extension of Wikipedia Asian Month contest[सम्पादयतु]

In consideration of a week-long internet block in Iran, Wikipedia Asian Month 2019 contest has been extended for a week past November. The articles submitted till 7th December 2019, 23:59 UTC will be accepted by the fountain tools of the participating wikis. --सुयश द्विवेदी (चर्चा)

Movement Learning and Leadership Development Project[सम्पादयतु]

Hello

The Wikimedia Foundation’s Community Development team is seeking to learn more about the way volunteers learn and develop into the many different roles that exist in the movement. Our goal is to build a movement informed framework that provides shared clarity and outlines accessible pathways on how to grow and develop skills within the movement. To this end, we are looking to speak with you, our community to learn about your journey as a Wikimedia volunteer. Whether you joined yesterday or have been here from the very start, we want to hear about the many ways volunteers join and contribute to our movement.

To learn more about the project, please visit the Meta page. If you are interested in participating in the project, please complete this simple Google form. Although we may not be able to speak to everyone who expresses interest, we encourage you to complete this short form if you are interested in participating!

-- LMiranda (WMF) (talk) १९:०१, २२ जनवरी २०२० (UTC)[उत्तर दें]

टीटीटी २०२० (सूर्यहेब्बारः)[सम्पादयतु]

अहं टीटीटी २०२० मध्ये भागम् वोढुम् इच्छामि। कृपया समर्थनं कुर्वन्तु। --Soorya Hebbar (चर्चा) ०४:०७, ३१ जनवरी २०२० (UTC)[उत्तर दें]

समर्थनम्[सम्पादयतु]

 1. Support समर्थनम् सूर्यमहोदयः अस्यां कार्यशालायां भागं ग्रहीतुं समर्थः अस्ति । --Surekha Kamath (चर्चा) ०४:०५, ३१ जनवरी २०२० (UTC)[उत्तर दें]
 2. Support समर्थनम्-शुभा (चर्चा) ११:५१, ३१ जनवरी २०२० (UTC)[उत्तर दें]
 3. Support समर्थनम्- शुभास्ते पन्थानः । -Sayant Mahato talk १०:११, ३ फरवरी २०२० (UTC)
 4. Support समर्थनम्KrishnamurthyAshwini (चर्चा) १२:२५, ३ फरवरी २०२० (UTC)

विरोधः[सम्पादयतु]

टिप्पणी[सम्पादयतु]

टीटीटी २०२० (Surekha Kamath)[सम्पादयतु]

अहं विकिशिक्षकप्रशिक्षणवर्गे (टीटीटी २०२०) भागं ग्रहीतुमिच्छामि । अतः कृपया हस्ताक्षरपूर्वकं समर्थनं कुर्वन्तु । -- --Surekha Kamath (चर्चा) १०:२१, ३ फरवरी २०२० (UTC)

समर्थनम्[सम्पादयतु]

 1. Support समर्थनम्KrishnamurthyAshwini (चर्चा) १२:२७, ३ फरवरी २०२० (UTC)
 2. Support समर्थनम् -शुभा (चर्चा) १३:००, ३ फरवरी २०२० (UTC)
 3. Support समर्थनम् टीटीटी मध्ये शिक्षणम् अवश्यं प्राप्नुयात्।--Soorya Hebbar ०५:३२, ४ फरवरी २०२० (UTC)

विरोधः[सम्पादयतु]

टिप्पणी[सम्पादयतु]

टीटीटी २०२० (Ashwini Krishnamurthy)[सम्पादयतु]

अहं टीटीटी २०२० मध्ये भागं ग्रहीतुमिच्छामि । कृपया समर्थनम् कुर्वन्तु । KrishnamurthyAshwini (चर्चा) १२:३६, ३ फरवरी २०२० (UTC)

समर्थनम्[सम्पादयतु]

 1. Support समर्थनम् - शुभा (चर्चा) १३:००, ३ फरवरी २०२० (UTC)
 2. Support समर्थनम् इयं टीटीटी गच्छति चेत् कार्येषु संस्कृतविकिसदस्यानां मार्गदर्शनं कर्तुं शक्नोति।--Soorya Hebbar ०५:३३, ४ फरवरी २०२० (UTC)
 3. Support समर्थनम् --Surekha Kamath (चर्चा) ०५:३५, ४ फरवरी २०२० (UTC)

विरोधः[सम्पादयतु]

टिप्पणी[सम्पादयतु]

Additional interface for edit conflicts on talk pages[सम्पादयतु]

Sorry, for writing this text in English. If you could help to translate it, it would be appreciated.

You might know the new interface for edit conflicts (currently a beta feature). Now, Wikimedia Germany is designing an additional interface to solve edit conflicts on talk pages. This interface is shown to you when you write on a discussion page and another person writes a discussion post in the same line and saves it before you do. With this additional editing conflict interface you can adjust the order of the comments and edit your comment. We are inviting everyone to have a look at the planned feature. Let us know what you think on our central feedback page! -- For the Technical Wishes Team: Max Klemm (WMDE) १४:१५, २६ फरवरी २०२० (UTC)

Editing news 2020 #1 – Discussion tools[सम्पादयतु]

१९:२५, ८ एप्रिल् २०२० (UTC)

Editing news 2020 #2[सम्पादयतु]

२०:३३, १७ जून् २०२० (UTC)

Annual contest Wikipedia Pages Wanting Photos[सम्पादयतु]

Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP)

This is to invite you to join the Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP) campaign to help improve Wikipedia articles with photos and win prizes. The campaign starts today 1st July 2020 and closes 31st August 2020.

The campaign primarily aims at using images from Wikimedia Commons on Wikipedia articles that are lacking images. Participants will choose among Wikipedia pages without photo images, then add a suitable file from among the many thousands of photos in the Wikimedia Commons, especially those uploaded from thematic contests (Wiki Loves Africa, Wiki Loves Earth, Wiki Loves Folklore, etc.) over the years.

Please visit the campaign page to learn more about the WPWP Campaign.

With kind regards,

Thank you,

Deborah Schwartz Jacobs, Communities Liaison, On behalf of the Wikipedia Pages Wanting Photos Organizing Team - ०८:२४, १ जुलै २०२० (UTC)

feel free to translate this message to your local language when this helps your community

Feedback on movement names[सम्पादयतु]

नमस्ते!. Apologies if you are not reading this message in your native language. कृपया अपनी भाषा में अनुवाद करने में सहायता करें if necessary. कृतज्ञतां निवेदयामि !

There are a lot of conversations happening about the future of our movement names. We hope that you are part of these discussions and that your community is represented.

Since 16 June, the Foundation Brand Team has been running a survey in 7 languages about 3 naming options. There are also community members sharing concerns about renaming in a Community Open Letter.

Our goal in this call for feedback is to hear from across the community, so we encourage you to participate in the survey, the open letter, or both. The survey will go through 7 July in all timezones. Input from the survey and discussions will be analyzed and published on Meta-Wiki.

Thanks for thinking about the future of the movement, --The Brand Project team, १९:४२, २ जुलै २०२० (UTC)

Note: The survey is conducted via a third-party service, which may subject it to additional terms. For more information on privacy and data-handling, see the survey privacy statement.

Editing news 2020 #3[सम्पादयतु]

१२:५५, ९ जुलै २०२० (UTC)

Announcing a new wiki project! Welcome, Abstract Wikipedia[सम्पादयतु]

Sent by m:User:Elitre (WMF) २०:१०, ९ जुलै २०२० (UTC) - m:Special:MyLanguage/Abstract Wikipedia/July 2020 announcement [उत्तर दें]

The Universal Code of Conduct (UCoC): we want to hear from you.[सम्पादयतु]

Technical Wishes: FileExporter and FileImporter become default features on all Wikis[सम्पादयतु]

Max Klemm (WMDE) ०९:१४, ६ आगस्ट् २०२० (UTC)[उत्तर दें]

Important: maintenance operation on September 1st[सम्पादयतु]

Trizek (WMF) (talk) १३:४९, २६ आगस्ट् २०२० (UTC)[उत्तर दें]

Invitation to participate in the conversation[सम्पादयतु]

Wiki of functions naming contest[सम्पादयतु]

२१:२२, २९ सेप्टेम्बर् २०२० (UTC)

Call for feedback about Wikimedia Foundation Bylaws changes and Board candidate rubric[सम्पादयतु]

नमस्ते!. Apologies if you are not reading this message in your native language. कृपया अपनी भाषा में अनुवाद करने में सहायता करें.

Today the Wikimedia Foundation Board of Trustees starts two calls for feedback. One is about changes to the Bylaws mainly to increase the Board size from 10 to 16 members. The other one is about a trustee candidate rubric to introduce new, more effective ways to evaluate new Board candidates. The Board welcomes your comments through 26 October. For more details, check the full announcement.

कृतज्ञतां निवेदयामि ! Qgil-WMF (talk) १७:१७, ७ अक्टोबर् २०२० (UTC)[उत्तर दें]

Important: maintenance operation on October 27[सम्पादयतु]

-- Trizek (WMF) (talk) १७:११, २१ अक्टोबर् २०२० (UTC)[उत्तर दें]

विकिपीडिया जम्बुद्वीपीयमासः २०२०[सम्पादयतु]

Wikipedia Asian Month Logo.svg

विकिपीडिया जम्बुद्वीपीयमासः कश्चन ऑनलाइन-एडिट-ए-थान-कार्यक्रमः वर्तते। जम्बुद्वीपीय-विकिपीडिया-समुदायेषु विशेषसामञ्जस्यं वर्धेत इति एतस्य उद्देश्यम्। २०२० तमस्य वर्षस्य सम्पूर्णं नवम्बर-मासं यावत् एषः कार्यक्रमः भवति। [यूष्माकं भाषायाम्] उच्चगुणवत्तायुक्तानाम्, अधिकाधिकानां च लेखानां निर्माणं स्यादिति संस्कृत-विकिपीडिया-जम्बुद्वीपीय-मासस्य उद्देशः अस्ति। ते लेखाः [यूष्माकं देशं विहाय] अन्यजम्बुद्वीपीयानां देशानां विषये भवेयुः। न्यूनातिन्यूनं चतुर्ण्णां (४) लेखानाम् अथवा अधिकानां लेखानां निर्माणं ये सदस्याः करिष्यन्ति, ते विभिन्न-विकिपीडिया-समुदायेषु मित्रता-प्रतीकरूपेण अन्यप्रतियोगिभिः देशैः विशिष्टतया सज्जीकृतानि विकिपीडिया-प्रेषकपत्राणि (postcard) प्राप्स्यन्ति। प्रत्येकं विकिपीडिया-जालस्य ये विकिपीडिया-सदस्याः सर्वाधिकान् लेखान् रचयिष्यन्ति, ते “विकिपीडिया-जम्बुद्वीपीय-राजदूतः“ इति पुरस्कृताः भविष्यन्ति। सुयश द्विवेदी (चर्चा) १५:४९, १ नवेम्बर् २०२० (UTC)[उत्तर दें]

Wiki of functions naming contest - Round 2[सम्पादयतु]

२२:१०, ५ नवेम्बर् २०२० (UTC)

2021 सामुदायिक विशलिस्ट सर्वेक्षण[सम्पादयतु]

Magic Wand Icon 229981 Color Flipped.svg

अब 2021 सामुदायिक विशलिस्ट सर्वेक्षणखुल चुका है! यह सर्वेक्षण के द्वारा समुदाय कम्युनिटी टेक (Community Tech) अगले साल के लिए काम तय करता है। हम आपको ३० नवेम्बर् तक नए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए या अन्य प्रस्तावों पर टिप्पणी कर उन्हें बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। समुदाय ८ डिसेम्बर् और २१ डिसेम्बर् के बीच प्रस्तावों पर मतदान करेंगे।

कम्युनिटी टेक टीम (Community Tech team) अनुभवी विकिमीडिया संपादकों के लिए साधनों पर केंद्रित है। आप किसी भी भाषा में प्रस्ताव लिख सकते हैं, और हम उन्हें आपके लिए अनुवाद करेंगे। आपका धन्यवाद! हम आपके प्रस्तावों को देखने के लिए उत्सुक हैं!

SGrabarczuk (WMF) ०५:१६, २० नवेम्बर् २०२० (UTC)[उत्तर दें]

Wikidata descriptions changes to be included more often in Recent Changes and Watchlist[सम्पादयतु]

2020 Coolest Tool Award Ceremony on December 11th[सम्पादयतु]

सामुदायिक विशलिस्ट सर्वेक्षण 2021[सम्पादयतु]

SGrabarczuk (WMF)

१५:४३, ११ डिसेम्बर् २०२० (UTC)

Moving Wikimania 2021 to a Virtual Event[सम्पादयतु]

Wikimania's logo.

नमस्ते!. Apologies if you are not reading this message in your native language. कृपया अपनी भाषा में अनुवाद करने में सहायता करें. कृतज्ञतां निवेदयामि !

Wikimania will be a virtual event this year, and hosted by a wide group of community members. Whenever the next in-person large gathering is possible again, the ESEAP Core Organizing Team will be in charge of it. Stay tuned for more information about how you can get involved in the planning process and other aspects of the event. Please read the longer version of this announcement on wikimedia-l.

ESEAP Core Organizing Team, Wikimania Steering Committee, Wikimedia Foundation Events Team, १५:१६, २७ जनवरी २०२१ (UTC)

Project Grant Open Call[सम्पादयतु]

This is the announcement for the Project Grants program open call that started on January 11, with the submission deadline of February 10, 2021.
This first open call will be focussed on Community Organizing proposals. A second open call focused on research and software proposals is scheduled from February 15 with a submission deadline of March 16, 2021.

For the Round 1 open call, we invite you to propose grant applications that fall under community development and organizing (offline and online) categories. Project Grant funds are available to support individuals, groups, and organizations to implement new experiments and proven ideas, from organizing a better process on your wiki, coordinating a campaign or editathon series to providing other support for community building. We offer the following resources to help you plan your project and complete a grant proposal:

Program officers are also available to offer individualized proposal support upon request. Contact us if you would like feedback or more information.

We are excited to see your grant ideas that will support our community and make an impact on the future of Wikimedia projects. Put your idea into motion, and submit your proposal by February 10, 2021!

Please feel free to get in touch with questions about getting started with your grant application, or about serving on the Project Grants Committee. Contact us at projectgrantsफलकम्:Atwikimedia.org. Please help us translate this message to your local language. MediaWiki message delivery (चर्चा) ०८:०१, २८ जनवरी २०२१ (UTC)[उत्तर दें]

Proposal for a meeting with Sanskrit Wikimedians regarding Wikimedia Foundation Board Governance call for feedback[सम्पादयतु]

I am Krishna Chaitanya, currently working on the Board Governance team at the Wikimedia Foundation.

As you may already know from my mailing list announcement, the Wikimedia Foundation Board of Trustees is changing several of their by-laws, which will have a substantial impact on how the Wikimedia movement works in the coming years. But they would like the community to be involved in the process of these changes, and receive community feedback regarding the proposed changes. A call for feedback started yesterday (1 Feb) and will continue until 14 March. You can read more about the call for feedback at Call for feedback: Community Board seats or from my mailing list message. I am sorry for a lot of English-heavy content. It would be great if you can translate the main page into Sanskrit :)

In this regard, I am proposing to have an online meeting with Sanskrit Wikimedians, wherein I can explain the background, the reason, why this is needed, and what are the changes being proposed. You can then share your feedback. Let me know your thoughts and if you have any questions. --KCVelaga (WMF) (चर्चा) १४:०५, ४ फेब्रवरी २०२१ (UTC)[उत्तर दें]

@NehalDaveND, Priyanka 1940475: Pinging some active users as per this. --KCVelaga (WMF) (चर्चा) १४:०५, ४ फेब्रवरी २०२१ (UTC)[उत्तर दें]

Feminism & Folklore 1 February - 31 March[सम्पादयतु]

कृपया अपनी भाषा में अनुवाद करने में सहायता करें

Greetings!

You are invited to participate in Feminism and Folklore writing contest. This year Feminism and Folklore will focus on feminism, women's biographies and gender-focused topics for the project in league with Wiki Loves Folklore gender gap focus with folk culture theme on Wikipedia. folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, fairy tales, folk plays, folk arts, folk religion, mythology, etc.

You can help us in enriching the folklore documentation on Wikipedia from your region by creating or improving articles centered on folklore around the world, including, but not limited to folk festivals, folk dances, folk music, women and queer personalities in folklore, folk culture (folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch-hunting, fairy tales and more. You can contribute to new articles or translate from the list of suggested articles here.

You can also support us in translating the project page and help us spread the word in your native language.

Learn more about the contest and prizes from our project page. Thank you.

Feminism and Folklore team,

Joy Agyepong (talk) ०२:४०, १६ फेब्रवरी २०२१ (UTC)[उत्तर दें]

Wikifunctions logo contest[सम्पादयतु]

०१:४७, २ मार्च् २०२१ (UTC)

Universal Code of Conduct – 2021 consultations[सम्पादयतु]

Universal Code of Conduct Phase 2[सम्पादयतु]

कृपया अपनी भाषा में अनुवाद करने में सहायता करें

The Universal Code of Conduct (UCoC) provides a universal baseline of acceptable behavior for the entire Wikimedia movement and all its projects. The project is currently in Phase 2, outlining clear enforcement pathways. You can read more about the whole project on its project page.

Drafting Committee: Call for applications[सम्पादयतु]

The Wikimedia Foundation is recruiting volunteers to join a committee to draft how to make the code enforceable. Volunteers on the committee will commit between 2 and 6 hours per week from late April through July and again in October and November. It is important that the committee be diverse and inclusive, and have a range of experiences, including both experienced users and newcomers, and those who have received or responded to, as well as those who have been falsely accused of harassment.

To apply and learn more about the process, see Universal Code of Conduct/Drafting committee.

2021 community consultations: Notice and call for volunteers / translators[सम्पादयतु]

From 5 April – 5 May 2021 there will be conversations on many Wikimedia projects about how to enforce the UCoC. We are looking for volunteers to translate key material, as well as to help host consultations on their own languages or projects using suggested key questions. If you are interested in volunteering for either of these roles, please contact us in whatever language you are most comfortable.

To learn more about this work and other conversations taking place, see Universal Code of Conduct/2021 consultations.

-- Xeno (WMF) (talk) २२:०६, ५ एप्रिल् २०२१ (UTC)[उत्तर दें]

Line numbering coming soon to all wikis[सम्पादयतु]

-- Johanna Strodt (WMDE) १५:०९, १२ एप्रिल् २०२१ (UTC)[उत्तर दें]

Intimation about the Research Proposal on Gender Gap[सम्पादयतु]

Dear Wikimedians,

Hope you are doing well. We would like to inform you that we (User: Praveenky1589 and User: Nitesh Gill) have proposed a research project for Project Grant. The study will focus on analyzing gender-based differences in leadership of Indian Wikimedia communities. The purpose of the research project is to analyse the growth of projects under different leadership, reasons behind the difference in engagement, contribution and iterations of the project. It also aims to study-

How male and female leadership impacts volunteer contribution and their retention?

The output of events under different leadership and the future of projects and leaders.

The study will be conducted on the last 5 years of online and offline activities. For knowing more about the project please visit the proposal page and share your valuable feedback and suggestions on the talk page. We look forward to refining it more following your valuable inputs and questions. 

Thank you Nitesh Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 17:24, 19 ਅਪਰੈਲ 2021 (UTC)

Suggested Values[सम्पादयतु]

Timur Vorkul (WMDE) १४:०८, २२ एप्रिल् २०२१ (UTC)[उत्तर दें]

Universal Code of Conduct News – Issue 1[सम्पादयतु]

Universal Code of Conduct News
Issue 1, June 2021Read the full newsletter


Welcome to the first issue of Universal Code of Conduct News! This newsletter will help Wikimedians stay involved with the development of the new code, and will distribute relevant news, research, and upcoming events related to the UCoC.

Please note, this is the first issue of UCoC Newsletter which is delivered to all subscribers and projects as an announcement of the initiative. If you want the future issues delivered to your talk page, village pumps, or any specific pages you find appropriate, you need to subscribe here.

You can help us by translating the newsletter issues in your languages to spread the news and create awareness of the new conduct to keep our beloved community safe for all of us. Please add your name here if you want to be informed of the draft issue to translate beforehand. Your participation is valued and appreciated.

 • Affiliate consultations – Wikimedia affiliates of all sizes and types were invited to participate in the UCoC affiliate consultation throughout March and April 2021. (continue reading)
 • 2021 key consultations – The Wikimedia Foundation held enforcement key questions consultations in April and May 2021 to request input about UCoC enforcement from the broader Wikimedia community. (continue reading)
 • Roundtable discussions – The UCoC facilitation team hosted two 90-minute-long public roundtable discussions in May 2021 to discuss UCoC key enforcement questions. More conversations are scheduled. (continue reading)
 • Phase 2 drafting committee – The drafting committee for the phase 2 of the UCoC started their work on 12 May 2021. Read more about their work. (continue reading)
 • Diff blogs – The UCoC facilitators wrote several blog posts based on interesting findings and insights from each community during local project consultation that took place in the 1st quarter of 2021. (continue reading)

--MediaWiki message delivery (चर्चा) २३:०६, ११ जून् २०२१ (UTC)[उत्तर दें]

Wikimania 2021: Individual Program Submissions[सम्पादयतु]

Wikimania logo with text 2.svg

Dear all,

Wikimania 2021 will be hosted virtually for the first time in the event's 15-year history. Since there is no in-person host, the event is being organized by a diverse group of Wikimedia volunteers that form the Core Organizing Team (COT) for Wikimania 2021.

Event Program - Individuals or a group of individuals can submit their session proposals to be a part of the program. There will be translation support for sessions provided in a number of languages. See more information here.

Below are some links to guide you through;

Please note that the deadline for submission is 18th June 2021.

Announcements- To keep up to date with the developments around Wikimania, the COT sends out weekly updates. You can view them in the Announcement section here.

Office Hour - If you are left with questions, the COT will be hosting some office hours (in multiple languages), in multiple time-zones, to answer any programming questions that you might have. Details can be found here.

Best regards,

MediaWiki message delivery (चर्चा) ०४:१८, १६ जून् २०२१ (UTC)[उत्तर दें]

On behalf of Wikimania 2021 Core Organizing Team

Editing news 2021 #2[सम्पादयतु]

१४:१४, २४ जून् २०२१ (UTC)

Server switch[सम्पादयतु]

SGrabarczuk (WMF) ०१:१९, २७ जून् २०२१ (UTC)[उत्तर दें]

Universal Code of Conduct - Enforcement draft guidelines review[सम्पादयतु]

Hello all,
The Universal Code of Conduct Phase 2 drafting committee would like comments about the enforcement draft guidelines for the Universal Code of Conduct (UCoC). This review period is planned to begin 17 August 2021.

Community and staff members collaborated to develop these draft guidelines based on consultations, discussions, and research. These guidelines are not final but you can help move the progress forward. Provide comments about these guidelines by 17 October 2021. The committee will be revising the guidelines based upon community input.

Everyone may share comments in a number of places. Facilitators welcome comments in any language on the draft review talk page or by email. Comments can also be shared on talk pages of translations, at local discussions, or during round-table discussions and conversation hours.

There are planned live discussions about the UCoC enforcement draft guidelines:

The facilitation team supporting this review period hopes to reach a large number of communities. Having a shared understanding is important. If you do not see a conversation happening in your community, please organize a discussion. Facilitators can assist you in setting up the conversations.

Discussions will be summarized and presented to the drafting committee every two weeks. The summaries will be published here.

Please let me know if you have any questions about the draft, the community consultation or the UCoC.
Many thanks! --Ravan (WMF) (चर्चा) १५:०३, १९ आगस्ट् २०२१ (UTC)[उत्तर दें]

The 2022 Community Wishlist Survey will happen in January[सम्पादयतु]

SGrabarczuk (WMF) (talk) ००:२३, ७ सेप्टेम्बर् २०२१ (UTC)[उत्तर दें]

Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee ending 14 September 2021[सम्पादयतु]

मूवमेंट स्ट्रैटेजी अभियान घोषणापत्र प्रारूप-लेखन समिति के लिए प्रत्याशियों को निमंत्रण की घोषणा करता है। यह निमंत्रण 2 अगस्त 2021 को आरंभ होगा तथा 14 सितंबर 2021 को समाप्त होगा।

अपेक्षा है कि इस समिति में विकिमीडिया अभियान की विविधता प्रदर्शित होगी। विविधता में लिंग, भाषा, भूगोल, तथा अनुभव का समावेश है। परियोजनाओं में, सम्बद्ध संस्थाओं में तथा विकिमीडिया फाउंडेशन में सहभाग लेना इसके अंतर्गत आते हैं।

सदस्य बनने के लिए अंग्रेज़ी का उत्तम ज्ञान आवश्यक नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर अनुवाद तथा भाषांतरण की सहायता दी जाएगी। सहभाग लेने के व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए सदस्यों को भत्ता दिया जाएगा। इसकी राशि हर दो माह में 100 यू एस डॉलर होगी।

हम ऐसे व्यक्ति खोज रहे हैं जिनमें निम्नोक्त में से कुछ कौशल हों

 • अन्य लोगों के साथ मिलकर लेखन कर सकें (सिद्ध अनुभव को प्राधान्य)
 • मध्यमार्ग ढूँढने के लिए तत्पर हों
 • समावेशता तथा विविधता पर ध्यान देते हों
 • सामुदायिक परामर्श का ज्ञान रखते हों
 • आंतर-सांस्कृतिक संप्रेषण का अनुभव रखते हों
 • गैर-सरकारी संस्थाओं अथवा समुदायों में संचालन अथवा संगठन का अनुभव रखते हों
 • विभिन्न पक्षों से वार्ता करने का अनुभव रखते हों

समिति का 15 सदस्यों से कार्य आरंभ करना अपेक्षित है। यदि 20 से अधिक प्रत्याशी होंगे तो चुनाव और चयन की एक मिश्रित प्रक्रिया की जाएगी। यदि 19 या इससे कम प्रत्याशी हुए तो बिना चुनाव के चयन प्रक्रिया की जाएगी।

क्या आप विकिमीडिया को इस महत्वपूर्ण भूमिका में आगे बढ़ने के लिए सहायता करना चाहते हैं? अपने प्रत्याशी आवेदन यह पृष्ठ पर भेजें। अपने प्रश्नों के साथ strategy2030(_AT_)wikimedia.org पर संपर्क करें।

Xeno (WMF) १७:०२, १० सेप्टेम्बर् २०२१ (UTC)[उत्तर दें]

Server switch[सम्पादयतु]

SGrabarczuk (WMF) (सम्भाषणम्) ००:४५, ११ सेप्टेम्बर् २०२१ (UTC)[उत्तर दें]

Talk to the Community Tech[सम्पादयतु]

फलकम्:Dir

Read this message in another languageकृपया अपनी भाषा में अनुवाद करने में सहायता करें

Hello!

As we have recently announced, we, the team working on the Community Wishlist Survey, would like to invite you to an online meeting with us. It will take place on September 15th, 23:00 UTC on Zoom, and will last an hour. Click here to join.

Agenda

Format

The meeting will not be recorded or streamed. Notes without attribution will be taken and published on Meta-Wiki. The presentation (first three points in the agenda) will be given in English.

We can answer questions asked in English, French, Polish, and Spanish. If you would like to ask questions in advance, add them on the Community Wishlist Survey talk page or send to sgrabarczuk@wikimedia.org.

Natalia Rodriguez (the Community Tech manager) will be hosting this meeting.

Invitation link

See you! SGrabarczuk (WMF) (सम्भाषणम्) ०३:०३, ११ सेप्टेम्बर् २०२१ (UTC)[उत्तर दें]

What support do Ancient Languages need?[सम्पादयतु]

Hi all, (apologies for English!)

As part of the ongoing discussions about whether the Ancient Language policy should be changed, I am reaching out to see if we can establish more about the kinds of support that Ancient Language Wikis need. Can you take a look at this page on Meta about support for your project, and leave feedback? --JimKillock (चर्चा) १९:१२, ११ सेप्टेम्बर् २०२१ (UTC)[उत्तर दें]

Select You the question statements for candidates of Drafting Committee Movement Charter[सम्पादयतु]

Into 2021-10-04 11:59:59 UTC you can select question statements for the candidates of Drafting Committee Movement Charter. ✍️ Dušan Kreheľ (चर्चा) ०२:४०, ३० सेप्टेम्बर् २०२१ (UTC)[उत्तर दें]

विकिपीडिया जम्बुद्वीपीयमासः २०२१[सम्पादयतु]

Wikipedia Asian Month Logo.svg

विकिपीडिया जम्बुद्वीपीयमासः २०२१ कश्चन ऑनलाइन-एडिट-ए-थान-कार्यक्रमः वर्तते। जम्बुद्वीपीय-विकिपीडिया-समुदायेषु विशेषसामञ्जस्यं वर्धेत इति एतस्य उद्देश्यम्। २०२१ तमस्य वर्षस्य सम्पूर्णं नवम्बर-मासं यावत् एषः कार्यक्रमः भवति। [यूष्माकं भाषायाम्] उच्चगुणवत्तायुक्तानाम्, अधिकाधिकानां च लेखानां निर्माणं स्यादिति संस्कृत-विकिपीडिया-जम्बुद्वीपीय-मासस्य उद्देशः अस्ति। ते लेखाः [यूष्माकं देशं विहाय] अन्यजम्बुद्वीपीयानां देशानां विषये भवेयुः। न्यूनातिन्यूनं चतुर्ण्णां (४) लेखानाम् अथवा अधिकानां लेखानां निर्माणं ये सदस्याः करिष्यन्ति, ते विभिन्न-विकिपीडिया-समुदायेषु मित्रता-प्रतीकरूपेण अन्यप्रतियोगिभिः देशैः विशिष्टतया सज्जीकृतानि विकिपीडिया-प्रेषकपत्राणि (postcard) प्राप्स्यन्ति। प्रत्येकं विकिपीडिया-जालस्य ये विकिपीडिया-सदस्याः सर्वाधिकान् लेखान् रचयिष्यन्ति, ते “विकिपीडिया-जम्बुद्वीपीय-राजदूतः“ इति पुरस्कृताः भविष्यन्ति। -- सुयश द्विवेदी (चर्चा) १६:५२, २१ अक्टोबर् २०२१ (UTC)[उत्तर दें]

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=विकिपीडिया:सभा&oldid=462584" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्