लघूनि पृष्ठानि

Jump to navigation Jump to search
 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. (इतिहासः) ‎गिटार् (वाद्यम्) ‎[० अष्टकम्]
 2. (इतिहासः) ‎सन्गोलि रायण्णः ‎[० अष्टकम्]
 3. (इतिहासः) ‎क्रौञ्चः ‎[५५ अष्टकानि]
 4. (इतिहासः) ‎सारसः ‎[७२ अष्टकानि]
 5. (इतिहासः) ‎८.१४ अनन्यचेताः.. ‎[९६ अष्टकानि]
 6. (इतिहासः) ‎सांगली ‎[११२ अष्टकानि]
 7. (इतिहासः) ‎6.28 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः ‎[१३० अष्टकानि]
 8. (इतिहासः) ‎राजपूताः ‎[१७१ अष्टकानि]
 9. (इतिहासः) ‎मिथिला ‎[१८२ अष्टकानि]
 10. (इतिहासः) ‎वेत्रः ‎[१८७ अष्टकानि]
 11. (इतिहासः) ‎कपोतः ‎[२५४ अष्टकानि]
 12. (इतिहासः) ‎विपर्ययो ‎[२६८ अष्टकानि]
 13. (इतिहासः) ‎क्षमा ‎[२९७ अष्टकानि]
 14. (इतिहासः) ‎परंब्रह्मन् ‎[३०१ अष्टकानि]
 15. (इतिहासः) ‎व्यूह ‎[३०४ अष्टकानि]
 16. (इतिहासः) ‎ह्री ‎[३०७ अष्टकानि]
 17. (इतिहासः) ‎हस्तिन्(एलिफैन्टिडी) ‎[३१२ अष्टकानि]
 18. (इतिहासः) ‎सिंहः ‎[३२१ अष्टकानि]
 19. (इतिहासः) ‎स्थिरवलयलम् ‎[३२५ अष्टकानि]
 20. (इतिहासः) ‎पत्रगुप्तः ‎[३२५ अष्टकानि]
 21. (इतिहासः) ‎शरभः ‎[३२५ अष्टकानि]
 22. (इतिहासः) ‎स्कन्दोपनिषद् ‎[३३० अष्टकानि]
 23. (इतिहासः) ‎बारामति ‎[३३२ अष्टकानि]
 24. (इतिहासः) ‎एवा पेरोन ‎[३३३ अष्टकानि]
 25. (इतिहासः) ‎धूमलः ‎[३५२ अष्टकानि]
 26. (इतिहासः) ‎पिङ्गलः ‎[३५२ अष्टकानि]
 27. (इतिहासः) ‎नैतिकता ‎[३५३ अष्टकानि]
 28. (इतिहासः) ‎चित् (बौद्धधर्म) ‎[३७० अष्टकानि]
 29. (इतिहासः) ‎वृत्ति ‎[३७१ अष्टकानि]
 30. (इतिहासः) ‎अशोकस्य चतुर्मुखसिंहस्तम्भः ‎[३७२ अष्टकानि]
 31. (इतिहासः) ‎सि नारयणरेड्डि ‎[३७३ अष्टकानि]
 32. (इतिहासः) ‎विवेक ‎[३७३ अष्टकानि]
 33. (इतिहासः) ‎युग्मदण्डम् ‎[३७६ अष्टकानि]
 34. (इतिहासः) ‎दोलवलयम् ‎[३७६ अष्टकानि]
 35. (इतिहासः) ‎लोटनम् ‎[३७६ अष्टकानि]
 36. (इतिहासः) ‎धरणी ‎[३७६ अष्टकानि]
 37. (इतिहासः) ‎मृदुकन्दुक-क्रीडा ‎[३७८ अष्टकानि]
 38. (इतिहासः) ‎मोदो गकुएन खोकून तवा ‎[३८३ अष्टकानि]
 39. (इतिहासः) ‎हर्स्ट एल स्टोर्मर ‎[३८५ अष्टकानि]
 40. (इतिहासः) ‎हास्टिंग्स बान्डा ‎[३८६ अष्टकानि]
 41. (इतिहासः) ‎हिप्पोक्रेटस ‎[३८६ अष्टकानि]
 42. (इतिहासः) ‎रोहित बहल ‎[३८८ अष्टकानि]
 43. (इतिहासः) ‎आवेरोस् ‎[३८९ अष्टकानि]
 44. (इतिहासः) ‎शक्तिरैदपुति ‎[३९१ अष्टकानि]
 45. (इतिहासः) ‎महेन्द्रवर्मन्(चम्पा) ‎[३९१ अष्टकानि]
 46. (इतिहासः) ‎जयसिंहवर्मन् ४ ‎[३९१ अष्टकानि]
 47. (इतिहासः) ‎जय इन्द्रवर्मन् १० ‎[३९१ अष्टकानि]
 48. (इतिहासः) ‎विकार ‎[३९२ अष्टकानि]
 49. (इतिहासः) ‎जय परमेश्वरवर्मन् ४ ‎[३९४ अष्टकानि]
 50. (इतिहासः) ‎जय इन्द्रवर्मन् ८ ‎[३९४ अष्टकानि]

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:लघुपृष्ठानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्