विश्वविद्यालयानां घोषवाक्यम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search


राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् - योsनूचानः स नॊ महान् । - नूतन देहली १९७० www.sanskrit.nic.in

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम् - विद्यया विन्दतेsमृतम् । - नूतन देहली १९६२                   www.slbsrsv.ac.in 

 काशीहिन्दूविश्वविद्यालयः - विद्ययाsमृतमश्नुतॆ । - वाराणसी (उ. प्र.)                                 www.bhu.ac.in
 
 राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम् - तमसॊ मा ज्योतिर्गमय । - तिरुपतिः १९६२                                www.rsvidyapeetha.ac.in
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः- श्रुतम् मॆ गोपाय ।  - वाराणसी (उ. प्र.) १७९१                         www.ssvv.ac.in
कविकुलगुरुकालिदाससंस्कृतविश्वविद्यालयः - राष्ट्रहिताय संस्कृतम् । - रामटेक: (नगपुरम्) महाराष्ट्र्राराज्यम् १९९७        www.sanskrituni.net
जगदगुरु-रामानन्दाचार्य-राजस्थान-संस्कृतविश्वविद्यालयः - सर्वॆ प्रापत्तेरधिकारिणो मताः । - जयपुरम् राजस्थानम् २००१   www.jrrsanskrituniversity.ac.in
   
श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः - सत्यम्- ज्ञानम् -अनन्तम् । - पुरी(उडीसाराज्यम्) १९८१                     www.sjsv.nic.in

उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः - वयं देवानां सुमतौ स्याम | हरिद्वारम् उत्तराखण्डराज्यम्

सम्बद्धाः लेखाः[सम्पादयतु]