वर्गः:संस्कृतविश्वविद्यालयाः

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः

(स) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी

(ज) जगद्गुरुरामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान

उपवर्गाः

१ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः उपवर्गाः विद्यन्ते

"संस्कृतविश्वविद्यालयाः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं१४ पृष्ठानि आहत्य १४ पृष्ठानि विद्यन्ते