शिरः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्


मानवशिरः

एतत् शिरः अपि शरीरस्य किञ्चन अङ्गम् अस्ति । एतत् शिरः आङ्ग्लभाषायां Head इति उच्यते । अस्य शिरसः अन्तः मस्तिष्कम् भवति ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=शिरः&oldid=371826" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः