शिवमोग्गाग्रामान्तरविधानसभाक्षेत्रम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search


कर्णाटकस्य अष्टाविंशतिलोकसभाक्षेत्रेषु अन्यतमम् अस्ति शिवमोग्गालोकसभाक्षेत्रम्। अत्र अष्टविधानसभाक्षेत्राणि अन्तर्भवन्ति । तेषु अन्यतमम् अस्ति शिवमोग्गाग्रामान्तरविधानसभाक्षेत्रम्। कर्णाटके विधानसभाक्षेत्रेषु अस्य सङ्ख्या १११। शिवमोग्गाग्रामान्तरविधानसभाक्षेत्रं मण्डलदृष्ट्या शिवमोग्गामण्डले अन्तर्भवति । निर्वाचनक्षेत्रदृष्ट्या शिवमोग्गालोकसभाक्षेत्रे अन्तर्भवति । एतत् क्षेत्रम् अनुसूचितजातीयानाम् कृते (SC)आरक्षितम् अस्ति ।