सदस्यः:Rahul Naidu 1811388

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search
राहुल् नाय्डु
जन्म (१९९९-२-२) ३०, १९९९ (आयुः २०)
बेङ्गालूरु
निवासः बेङ्गालूरु
पितरौ रवि कुमारः, वेदलक्ष्मी
selfie

हरिः ओम् । सर्वेभ्यः सुस्वागतम् । के एतं लेखनं वाचति , तेभ्यः सर्वे अपि वाचनात् पूर्वं मम परिचयं करोमि ।

जननम्[सम्पादयतु]

मम नाम रहुलः आर् नाय्डु । अहं क्रैस्त् कालेज् छात्रः अस्मि । अहं बेङ्गालूरु नगरे जन्मितवान् । अत्र एव अहं विद्याभ्यासं क्रुतवान् ।

विद्याभ्यासः[सम्पादयतु]

"आक्स्फ़र्ड् शालायां " मम प्राथमिक विद्याभ्यासः आसीत् । अनन्तरं मम प्रौडशाला विद्याभ्यासं " श्री कुमारन् चिल्ड्रन्स् होम् " शालायां कुतवान् । मम पि.यु.सि. विद्याभ्यासं " क्रैस्त् जूनियर् कालेज " अत्र क्रुतवान् ।

कुटुम्बः[सम्पादयतु]

मम पिता रवि कुमारः । सः ब्युसिनेस् करोति । मम माता वेदलक्ष्मी । सा ग्रुहलक्ष्मी । मम सहोदरः कौशिक् । सः अद्य प्रौडशालायां पठति। मम बहु मित्रानि सन्ति । तेषु अहं बहु विश्वसं करोमि । अहं मम जीवने बहु सन्तुष्टःअस्मि ।

" आचार्य देवोभवा "

अहं गुरुणाम् आदरं करोमि । तेषां मार्गदर्शनेन एव सर्वकार्यं सफलं भवति ।

मम आसक्तेः विषयानि वदामि । इतिहास विषये बहु प्रीतिः भवति । पुराण कयाः च । मम योचनाशील प्रव्रुत्तेन जनानां आकर्षितुम् इच्छामि। छायाचित्र, पैन्टिङ्......बहु प्रियं अस्ति । क्रीडायां क्रिकेट् कबड्डी बहु प्रियम् । अहं " डिस्त्रिक्ट् लेवेल् क्रिकेट् टूर्नमेन्ट् " क्रीडितवान् । बहु सरव्यायां पुस्तकानि पठितवान् । चलच्चित्रम् अपि पश्यामि । साहस प्रव्रुत्तिः अपि मम आसक्तिः । अहं सदा मम जनानां, परिसरं रक्षणं कर्तुम् इच्छामि ।

" सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु " इति मम इच्छा । द्विचक्रिकया यानं बहु प्रियम् । इदानीम् अहं अष्टादश वयस्कः । " क्रैस्त् विश्वविद्यालये " B.COM. पठामि स्म ।

मम देशः भारत । मम ध्येयः भारतस्य सेवा । अहं मम भारतदेशं बहु उन्नत स्थाने द्रष्टुम् इच्छामि । " जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि

गरीयसि " । मम कुटुम्बः सम्प्रदायान् बहु अनुसरति । अहं अपि आदरं करोमि दैवभक्तिः, देशभक्तिः च ।

" वसुधैव कुटुम्बकम् "

अहं मम माता-पिता-भ्राता-बन्धुना सह अनेक पर्वाणि आचरामि । गणेश, दीपावलि, युगादि.....इत्यदि । हिन्दु धर्मस्य आदरं करोमि । अहं भारतदेशस्य प्रजः इति गर्व अस्ति ।

जय भारत । जय हिन्दु संस्क्रुतिः ।

वन्दनानि ।


"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=सदस्यः:Rahul_Naidu_1811388&oldid=441899" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः