स्केटिङ्ग्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
(हिमधावनक्रीडा इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

हिमधावनक्रीडा (Ice skating)[सम्पादयतु]

लघुचक्रयुते उपानहौ (बूट्) धारयित्वा हिमाच्छन्नायां भूमौ अथवा घाटिकायां धावनेन इयं क्रीडा सम्पद्यते ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=स्केटिङ्ग्&oldid=382200" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः