वेदाहं समतीतानि...

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(७.२६ वेदाहं समतीतानि... इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search


श्लोकः[सम्पादयतु]

गीतोपदेशः
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन ।
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥

अयं भगवद्गीतायाः सप्तमोध्यायस्य ज्ञानविज्ञानयोगस्य षड्विंशतितमः(२६) श्लोकः ।

पदच्छेदः[सम्पादयतु]

वेद अहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥

अन्वयः[सम्पादयतु]

अर्जुन ! अहं समतीतानि वर्तमानानि च भविष्याणि च भूतानि वेद । मां तु कश्चन न वेद ।

शब्दार्थः[सम्पादयतु]

अहम् = परमेश्वरः अहम्
समतीतानि = अतिक्रान्तानि
वर्तमानानि च = वर्तमानानि च
भविष्याणि च = आगामीनि अपि
भूतानि = स्थावरजमानि
वेद = जानामि
मां तु = परमेश्वरं तु
कश्चन = कोऽपि
न वेद = न जानाति ।

अर्थः[सम्पादयतु]

हे अर्जुन ! अहं अतिक्रान्तानि वर्तमानानि आगामीनि अपि सर्वाण्यपि भूतानि जानामि । मां तु कोऽपि न जानाति ।

बाह्यसम्पर्कतन्तुः[सम्पादयतु]

सम्बद्धाः लेखाः[सम्पादयतु]

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=वेदाहं_समतीतानि...&oldid=418821" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः