इन्द्रियाणि

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

इन्द्रियाणि जीविनां बाह्यप्रपञ्चस्य ज्ञानम् उत्पादयन्ति । सस्तनिषु प्रमुखतया पञ्च इन्द्रियाणि भवन्ति ।

इन्द्रियेषु अन्यतमं नेत्रम्

बाह्यसम्पर्कतन्तुः[सम्पादयतु]

वर्गः ज्ञानेन्द्रियाणि वर्गःनाडीशास्त्रम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=इन्द्रियाणि&oldid=367429" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः