ऊरुः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
ऊरुः
ऊरुः

ऊरुः अपि शरीरस्य किञ्चन अङ्गम् अस्ति । ऊरुः पादस्य एव कश्चन भागः इति वदति शरीररचनाशास्त्रम् । पादस्य उपरितनभागः ऊरुः इति उच्यते । ऊरुः आङ्ग्लभाषायां Thigh इति उच्यते ।

बाह्यसमपर्कतन्तुः[सम्पादयतु]

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=ऊरुः&oldid=369429" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः