ओदनवनेश्वरविजयम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
ओदनवनेश्वरविजयम्


मानविक्रम एट्टन् तम्पुरान् महोदयेन विरचितं नाटकं भवति ओदनवनेश्वरीविजयम् । १८९१ तमे संवत्सरे सम्पादितम् ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=ओदनवनेश्वरविजयम्&oldid=400786" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः