कशेरुः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
चतुष्पासदयुक्तस्य जीवेः कशेरुः
मानवकशेरुः

अयं कशेरुः शरीरस्य किञ्चन प्रमुखम् अङ्गम् । अयं कशेरुः आङ्ग्लभाषायां Backbone इति उच्यते ।

बाह्यसम्पर्कतन्तुः[सम्पादयतु]

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कशेरुः&oldid=340151" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः