कुचः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

कुचः स्त्रीसस्तनानाम् इन्द्रियम् येन ताः स्वशिशुभ्यः दुग्धम् ददति। मनुष्यानाम् द्वौ कुचौ स्तः। अस्य द्वन्द्वस्य स्तनौ इति अपि नाम ।

पारवतीदेवी पुत्रं गणेशं स्तन्यं पाययति
बालः स्तनधयः
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कुचः&oldid=340296" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः