कूर्परः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
कूर्परः
Elbow coude.JPG
ल्याटिन् articulatio cubiti
ग्रैस'स् subject #84 321
चिकित्साशास्त्रीय-

शिर्षकम्

Elbow+joint

अयं कूर्परः शरीरस्य किञ्चन अङ्गम् । अयं कूर्परः आङ्ग्लभाषायां Elbow इति उच्यते ।

बाह्यसम्पर्कतन्तुः[सम्पादयतु]

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कूर्परः&oldid=340316" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः