कूर्परः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
कूर्परः

अयं कूर्परः शरीरस्य किञ्चन अङ्गम् । अयं कूर्परः आङ्ग्लभाषायां Elbow इति उच्यते ।

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कूर्परः&oldid=249961" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः