नाभिः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
मानवस्य नाभिः
Abdominal muscles of a woman.jpg

इयं नाभिः शरीरस्य किञ्चन अङ्गम् अस्ति । नाभिः उदरे भवति । एषा नाभिः आङ्ग्लभाषायां Abdomen इति उच्यते ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=नाभिः&oldid=250008" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः