सामग्री पर जाएँ

भाष्यम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः

भाष्यं (Bhashya) नाम विवरणम् इति वक्तुं शक्यते । तत्रापि विवरणम् अर्थात् भाष्यस्य लक्षणं विद्यते.....

सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र, पदैः सुत्रानुसारिभिः। स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, भाष्यं भाष्यविदो विदुः ।

सम्बद्धाः लेखाः

[सम्पादयतु]
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=भाष्यम्&oldid=483176" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्