मन्त्रः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

मन्त्रः (Mantra) वेदसम्बद्धः शब्दः। मननात् त्रायते इति मन्त्रः ।केचन विख्याता: मन्रा: -

मन्त्रः
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=मन्त्रः&oldid=395709" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः