ललाटम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
मनुष्यस्य ललाटम्

इदं ललाटम् अपि शरीरस्य किञ्चन अङ्गम् अस्ति । ललाटम् एतत् आङ्ग्लभासषायां Forehead इति उच्यते । एतत् ललाटम् अपि वदने अन्तर्भवति ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=ललाटम्&oldid=343656" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः